Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

5442-163/2018 Javni razpis za financiranje promocije, animacije in učne pomoči od 2018 do 2022
Datum objave: 08.06.2018
Rok za prejem ponudb: 28.06.2018 do 11:00
Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Lidija Fischinger 

e-pošta: lidija.fischinger@gov.si 

telefon: +386 (0)1 400 5354 (delavnik med 9.00 in 11.00)

Razpisna dokumentacija:

Besedilo razpisa.doc

Navodila za prijavo.doc

Obrazec za oddajo prijave.doc

Prijavnica.doc

Priloga 1 - Elaborat.doc

Priloga 1A - Organizacijski in terminski načrt.doc

Priloga 2- Finančni načrt.doc

Priloga 3 - Pogodba o sofinanciranju.doc

Priloga 4 - Konzorcijska pogodba.doc

Priloga 5 - Izjava prijavitelja o izpolnjevanju splošnih pogojev.doc

Priloga 6 - Izjava prijavitelja o nameri zaposlitve.doc

Priloga 7 - Izjava konzorcijskih partnerjev brez prijavitelja o izpolnjevanju splošnih pogojev.doc

Priloga 8 - Izjava vseh konz. partnerjev o nameri zaposlitve.doc

Priloga 9 - Seznam kazalnikov.doc

Priloga 10 - Obračun A (izvajanje učne pomoči).doc

Priloga 11 - Obračun B (animacijske aktivnosti in organiziranje učne pomoči).doc

Priloga 12 - Obračun lump sum.doc

Priloga 13 - Pismo o nameri.doc

Kohezijske statistične občine.doc

 

Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020.doc

Razpisano sredstev: 2.114.000,00 EUR
Drugi podatki:

Informativni dan za potencialne upravičence bo 13. 6. 2018 ob 9. uri v  sejni sobi P23-24 v pritličju (Masarykova 16, Ljubljana)

 

Informativni dan prezentacija.doc

 

gradivo KAZALNIKI KAKOVOSTI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Gradiva_ESS/ACS_Izobrazevanje/ACSIzobrazevanje_61Kazalniki.pdf

 

VPIS ODRASLIH V SŠ IZOBRAŽEVALNE PROGRAME V Š.L. 2017/18.doc

Nazaj