Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

530-1/2018-1 (20-06) Poziv za napotitev na delovno mesto učitelja/učiteljice slovenščine na primarni stopnji v Evropski šoli Luksemburg II z začetkom v šolskem letu 2018/19
Datum objave: 06.02.2018
Rok za prejem ponudb: 05.03.2018 do 16:00
Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Dodatne informacije: tatjana.jurkovic@gov.si

Razpisna dokumentacija:

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja poziv za napotitev učitelja/učiteljice slovenščine na primarni stopnji v Evropski šoli Luksemburg II z začetkom opravljanja dela 1. septembra 2018.

 

Učitelj/učiteljica bo poučeval/a slovenščino kot jezik 1 (materinščina) na primarni stopnji. Učitelj/učiteljica bo zaposlen/a na slovenski šoli oz. javnem zavodu in bo začasno napoten/a na delo v tujino s polnim delovnim časom za obdobje 9 šolskih let. Pravice in obveznosti učitelja/učiteljice opredeljujejo predpisi Evropskih šol.

 

Kandidati/kandidatke, ki se nameravajo prijaviti na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 1. Kandidat/kandidatka mora imeti v času prijave sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas v javni osnovni ali srednji šoli v Republiki Sloveniji oz. na enem od javnih zavodov, ustanovljenih na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
 2. Kandidat/kandidatka mora izpolnjevati pogoje o izobrazbi za učitelja/učiteljico v prvem in drugem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
 3. Kandidat/kandidatka mora imeti opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja.
 4. Kandidat/kandidatka mora znati vsaj enega od sporazumevalnih jezikov v evropskih šolah (nemščina, angleščina, francoščina) vsaj na stopnji B2 po ocenjevalni lestvici skupnega evropskega jezikovnega okvira Sveta Evrope (SEJO).

 

Zaželene so izkušnje z delom v večkulturnem in večjezičnem okolju, z diferenciacijo pouka za otroke s posebnimi potrebami, z vodenjem različnih zunajšolskih dejavnosti (na primer: priprava kulturnih prireditev).

 

Kandidatova/kandidatkina prijava z življenjepisom mora vsebovati naslednje podatke:

 

 • osebni in kontaktni podatki (ime in priimek, naslov, e-mail naslov, telefonska številka),
 • datum rojstva,
 • osebno stanje,
 • izobrazba,
 • delovne izkušnje,
 •  znanje tujih jezikov,
 • opis posebnih sposobnosti, znanj in dosežkov.

 

Za življenjepis uporabite obrazec ‘Europass Curriculum Vitae' in pripadajočo jezikovno izkaznico:

 

 

Prijavi priložite kopije dokazil o izobrazbi in znanju jezikov.

Priporočamo, da v prijavi pošljete tudi motivacijsko pismo.

 

Rok za prijave je ponedeljek, 5. marec 2018.

 

Prijave se pošljejo na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Služba za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve, Masarykova 16, 1000 Ljubljana oziroma na e-naslov: gp.mizs@gov.si (sklic: “ Prijava na razpis št. 530-1/2018”).  

 

Izbor kandidatov/kandidatk na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport bo predvidoma v tednu od 12. do 16. marca 2018.

Informacije o evropskih šolah in pogojih dela:

 

 

 

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:
Nazaj