Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

Javni razpis - Po kreativni poti do znanja 2017/2020
Datum objave: 01.12.2017
Rok za prejem ponudb: 15.01.2018
Izdajatelj: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

pkp@sklad-kadri.si, T: 01/ 434 10 81

Razpisna dokumentacija:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je dne 1. 12. 2017 objavil

 

 

Javni razpis Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju- Po kreativni poti do znanja 2017/2020

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

 

Razpisano sredstev: 7.298.199,90 EUR
Drugi podatki:
Nazaj