Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

Javni razpis - Po kreativni poti do znanja 2017/2020
Datum objave: 01.12.2017
Rok za prejem ponudb: 15.01.2018
Izdajatelj: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

pkp@sklad-kadri.si, T: 01/ 434 10 81

Razpisna dokumentacija:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je dne 1. 12. 2017 objavil

 

 

Javni razpis Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju- Po kreativni poti do znanja 2017/2020

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

 

Razpisano sredstev: 7.298.199,90 EUR
Drugi podatki:
Nazaj