Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

5442-215/2016 Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018
Datum objave: 28.04.2017
Rok za prejem ponudb: 19.06.2017 do 13:00
Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Damjana Herman, e-pošta: damjana.herman(at)gov.si

Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na tej spleti strani. Ministrstvo bo odgovorilo na vprašanja, ki bodo prispela do 26. 5. 2017 do 14. ure.

 

Razpisna dokumentacija:

V Uradnem listu RS, št. 22/17 z dne 28. 4. 2017, str. 1120-1130 in 27/17 z dne 2. 6. 2017, str. 1375, je objavljen

 

Javni razpis

"Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018"

 

 

Razpisna dokumentacija:

 1. Javni razpis za Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018 (pdf) (docx) - spremenjeno dne 2. 6. 2017
  • Pojasnilo sprememb v javnem razpisu dne 2. 6. 2017 (docx)
 2. Prijavni obrazec (docx) - spremenjeno dne 2. 6. 2017
  • Pojasnilo sprememb v prijavnem obrazcu dne 2. 6. 2017 (docx)
 3. Navodila za pripravo vloge na javni razpis (docx) - spremenjeno dne 2. 6. 2017
  • Pojasnilo sprememb v navodilih dne 2. 6. 2017 (docx)
 4. Finančni načrt operacije s časovno dinamiko (xls)
 5. Opremljenost vloge (doc)
 6. Ocenjevalni list (docx) - spremenjeno dne 2. 6. 2017
  • Pojasnilo sprememb v navodilih dne 2. 6. 2017 (docx)
 7. Obračun standardnega stroška na enoto za organizacijsko podporo mobilnosti slovenskih visokošolskih učiteljev na tujih visokošolskih institucijah (xls)
 8. Obračun standardnega stroška na enoto za izvedbo mobilnosti slovenskega visokošolskega učitelja na tuji visokošolski instituciji (xls) - spremenjeno dne 14. 7. 2017
 9. Časovnica oz. mesečno poročilo o opravljenem delu na tuji visokošolski instituciji (docx)
 10. Seznam kazalnikov (doc)
 11. Osnutek pogodbe o sofinanciranju (docx)
 12. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (docx)
 13. Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (doc)
 14. Navodila organa upravljanja in organa za potrjevanje za spremljanje izvajanja Operativnega programa z informacijskimi sistemi MFERAC, ISARR2 in RIS eCA (doc

 

Navodila MIZŠ in OU dostopna tudi na spletni strani MIZŠ.

 

 

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija iz evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij: Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017–2018 (v nadaljevanju: javni razpis) se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Razpisano sredstev: 1.821.648,98 EUR
Drugi podatki:

Informativni dan za potencialne upravičence je potekal 17. 5. 2017  ob 10. uri, v sejni sobi 504 na MIZŠ, Kotnikova ulica 38, Ljubljana. (pptx)

 

Odgovori na pogosta vprašanja (docx) - objavljeno 26. 5. 2017 ob 12.55 uri

 

Pomembno Obvestilo! - objavljeno 31. 5. 2017
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo objavilo, na podlagi spremenjene Odločitve o podpori št. 3032-34/2017/11, ki jo je dne 29. 5. 2017 izdala Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, v petek, 2. 6. 2017, v Uradnem listu RS, št. 27/17, spremembe Javnega razpisa: Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018, ki se navezujejo na:
3. poglavje javnega razpisa Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu,
4. poglavje Merila za izbor upravičencev,
25. poglavje Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev  in
26. poglavje Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način zbora.
Rok za oddajo vlog se  podaljša do 19. 6. 2017 do 13.00 ure.
Po objavi sprememb javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije bodo objavljene spremembe javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter dostopne na tej spletni strani ministrstva.

 

 

Nazaj