Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

5442-215/2016 Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018
Datum objave: 28.04.2017
Rok za prejem ponudb: 05.06.2017 do 13:00
Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Damjana Herman, e-pošta: damjana.herman(at)gov.si

Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na tej spleti strani. Ministrstvo bo odgovorilo na vprašanja, ki bodo prispela do 26. 5. 2017 do 14. ure.

 

 

Razpisna dokumentacija:

V Uradnem listu RS, št. 22/17 z dne 28. 4. 2017, str. 1120-1130, je objavljen

 

Javni razpis

"Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018"

 

 

Razpisna dokumentacija:

 1. Javni razpis za Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018 (pdf) (docx)
 2. Prijavni obrazec (docx)
 3. Navodila za pripravo vloge na javni razpis (docx)
 4. Finančni načrt operacije s časovno dinamiko (xls)
 5. Opremljenost vloge (doc)
 6. Ocenjevalni list (docx)
 7. Obračun standardnega stroška na enoto za organizacijsko podporo mobilnosti slovenskih visokošolskih učiteljev na tujih visokošolskih institucijah (xls)
 8. Obračun standardnega stroška na enoto za izvedbo mobilnosti slovenskega visokošolskega učitelja na tuji visokošolski instituciji (xls)
 9. Časovnica oz. mesečno poročilo o opravljenem delu na tuji visokošolski instituciji (docx)
 10. Seznam kazalnikov (doc)
 11. Osnutek pogodbe o sofinanciranju (docx)
 12. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (docx)
 13. Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (doc)
 14. Navodila organa upravljanja in organa za potrjevanje za spremljanje izvajanja Operativnega programa z informacijskimi sistemi MFERAC, ISARR2 in RIS eCA (doc

 

Navodila MIZŠ in OU dostopna tudi na spletni strani MIZŠ.

 

 

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija iz evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij: Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017–2018 (v nadaljevanju: javni razpis) se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Razpisano sredstev: 1.821.648,98 EUR
Drugi podatki:

Informativni dan za potencialne upravičence je potekal 17. 5. 2017  ob 10. uri, v sejni sobi 504 na MIZŠ, Kotnikova ulica 38, Ljubljana. (pptx)

 

Odgovori na pogosta vprašanja (docx) - objavljeno 26. 5. 2017 ob 12.55 uri

 

 

 

Nazaj