Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

ŠIPK 2017 Javni razpis - Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski Inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018
Datum objave: 31.03.2017
Rok za prejem ponudb: 04.05.2017 do 14:30
Izdajatelj: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

sipk(at)sklad-kadri.si, T: 01 434 10 81

Razpisna dokumentacija:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v Uradnem listu št. 15/17, str. 788 dne 31. 3. 2017 objavil

 

Javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018

 

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Razpisano sredstev: 2.116.114,00 EUR
Drugi podatki:
Nazaj