Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

5442-155/2016 Javni razpis »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih«
Datum objave: 31.03.2017
Rok za prejem ponudb: 10.05.2017 do 12:00
Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

 

Simona Tomažič, e-pošta: simona.tomazic(at)gov.si
Ministrstvo bo odgovorilo na vprašanja, ki bodo prispela do 5. 5. 2017 do 12. ure.

Razpisna dokumentacija:

V Uradnem listu RS, št. 15/17 z dne 31. 3. 2017, str. 781 in Uradnem listu RS, št. 18/17 z dne 14. 4. 2017, str. 913 je objavljen

 

Javni razpis »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih«

 

 

Razpisna dokumentacija:

 1. Javni razpis »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih« (docx)
  • Opis spremembe javnega razpisa z dne 14. 4. 2017 (docx).
 2. Prijavni obrazec (docx)
 3. Navodila za pripravo vloge na javni razpis (docx)
 4. Finančni načrt projekta s časovno dinamiko (xlsx) - spremenjeno dne 26. 4. 2017
  •  Obrazložitev popravka Finančnega načrta projekta s časovno dinamiko (docx)
 5. Izračun urne postavke za stroške osebja (xlsx) - spremenjeno dne 21. 4. 2017
  • Obrazložitev k spremembi obrazca Izračun urne postavke za stroške osebja (SSE) dne 21. 4. 2017 (docx)
 6. Obračun stroška na enoto – urna postavka stroškov plač (xlsx)
 7. Obračun pavšalnega financiranja na operaciji (xlsx)
 8. Opremljenost vloge (docx)
 9. Ocenjevalni postopek (docx)
 10. Analiza področja za izvedbo javnega razpisa "Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih" (docx) - spremenjeno dne 26. 4. 2017
  • Obrazložitev k spremembi Analize področja za izvedbo javnega razpisa "Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih" (docx)
  • Popravki pedagoških študijskih programov v eVŠ (pdf)
 11. Vzorec pogodbe o sofinanciranju (docx
 12. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (docx)
 13. Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (docx)
 14. Navodila organa upravljanja in organa za potrjevanje za spremljanje izvajanja operativnega programa z informacijskimi sistemi MFERAC, ISARR2 in RIS ECA (docx)

 

Navodila pri točkah 12.-14. so v celoti (s pripadajočimi prilogami) objavljena tudi na spletni strani MIZŠ.

 

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Razpisano sredstev: 1.300.000,00 EUR
Drugi podatki:
 • Informativni dan za potencialne prijavitelje bo 14. 04. 2017 ob 10. uri v sejni sobi 503-504 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Kotnikova 38, Ljubljana.
Nazaj