Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

5442-125/2016 Javni razpis Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu
Datum objave: 10.03.2017
Rok za prejem ponudb: 12.04.2017 do 13:00
Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Primož Kos (e-naslov: primoz.kos(at)gov.si, tel.: 01/478-46-52)

Ministrstvo bo odgovorilo na vprašanja, ki bodo prispela oz. bodo zastavljena telefonsko do 10. 4. 2017 do 12. ure.

Razpisna dokumentacija:

V Uradnem listu RS št. 12/17 z dne 10. 3. 2017, str. 543, je objavljen

 

Javni razpis

Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu

 

 

Javni razpis obsega naslednje dokumente:

 1. Javni razpis »Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu« (pdf), (docx)
 2. Prijavni obrazec (docx) - popravek 22. 3. 2017
  • Obrazložitev k popravku prijavnega obrazca (docx)
 3. Navodila za izpolnjevanje vloge na javni razpis (docx)
 4. Finančni načrt (xlsx)
 5. Standardni strošek na enoto za izračun urne postavke plač (xlsx)
 6. Opremljenost vloge (docx)
 7. Ocenjevalni postopek (docx)
 8. Seznam kazalnikov (docx)
 9. Vzorec pogodbe o sofinanciranju (docx)
 10. Obračun stroška na enoto urne postavke stroškov plač (xlsx)
 11. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (docx)
 12. Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (docx)
 13. Navodila organa upravljanja in organa za potrjevanje za spremljanje izvajanja operativnega programa z informacijskimi sistemi MFERAC, ISARR2 in RIS ECA (docx)

 Vsa navodila s prilogami so dostopna tukaj.

 

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

 

Razpisano sredstev: 2.000.000,00 EUR
Drugi podatki:
 • Informativni dan za potencialne prijavitelje je potekal 22. 3. 2017 ob 10.00 uri na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Kotnikova ulica 38, Ljubljana, sejna soba 503-504
  • Predstavitev (pdf)
Nazaj