Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

5442-129/2016/3 Javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«
Datum objave: 03.02.2017
Rok za prejem ponudb: 27.03.2017 do 12:00
Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Maja Krušič Šega, elektronska pošta: maja.krusic-sega(at)gov.si  

Razpisna dokumentacija:

  1. Javni razpis za izbor operacij »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah« (doc)

  2. Obrazec za oddajo prijave (doc)

  3. Navodila za prijavo (doc)

  4. Prijavnica za projekt (doc)

  5. Priloge k prijavnici:

         a. Obrazec - Izračun urne postavke stroškov osebja (xls) - glejte popravljen obrazec,

         b. Finančni načrt (xlsx)

         c. Seznam konzorcijskih partnerjev

  (Priloga a se nahaja v Excelovi datoteki Izračun urne postavke stroškov osebja, prilogi b in c pa se nahajata kot delovna lista v Excelovi datoteki Finančni načrt in seznam konzorcijskih partnerjev)

         d. Načrt aktivnosti in rezultatov (xls)

         e. Vzorec konzorcijske pogodbe (doc)

         f. Izjava poslovodečega partnerja (doc)

         g. Izjava konzorcijskega partnerja (doc)

         h. Seznam kazalnikov (doc)

  6. Vzorec pogodbe o sofinanciranju (doc)

  7. Ocenjevalni list (doc)

  8. Seznam kazalnikov (doc)

  9. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij EKP v programskem   obdobju 2014-2020 s prilogami (doc)

  10. Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva EKP v obdobju 2014-2020 (pdf)

  11. Navodila organa upravljanja za spremljanje izvajanja OP z informacijskim sistemom ISARR2 (doc)

  Popravljen obrazec 5. a) - Izračun urne postavke stroškov osebja - (xlsx)

Razpisano sredstev: 3,300.000,00 EUR
Drugi podatki:

Informativni dan bo 16. 2. 2017 ob 10.uri na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Ljubljana, Masarykova 16, v veliki sejni sobi v pritličju.

 

Predstavitev za informativni dan (pptx).

Nazaj