Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

ERACoSysMed JTC-2 2017 ERACoSysMed Second Joint Transnational Call for European Research Projects on Systems Medicine
Datum objave: 03.02.2017
Rok za prejem ponudb: 17.03.2017 do 17:00
Izdajatelj: Znanost
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Eva Batista
Tel.: 01 4784754
E-mail: eva.batista(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

Predmet: sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v projektih izbranih v okviru skupnega transnacionalnega razpisa za raziskovalno razvojne projekte ERACoSysMed Second Joint Transnational Call for European Research Projects on Systems Medicine (v nadaljevanju: razpis). Poziv se navezuje in je v skladu z razpisom, ki je objavljen na spletni strani razpisa. Prijava na transnacionalni razpis je pogoj za morebitno kasnejše sofinanciranje na razpisu.  

Partnerji v razpisu:  Avstrija, Belgija, Francija, Nemčija, Izrael, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Slovaška, Slovenija, Španija.

Višina nacionalnih sredstev: Vrednost slovenskega dela posameznega mednarodnega projekta lahko znaša največ do 210.000,00 EUR za celotno trajanje projekta (največ 70.000 EUR letno).   

Trajanje projektov:  največ 36 mesecev

Upravičenci: Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje razpisa, objavljenega na spletni strani razpisa. Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi nacionalne pogoje, ki so navedeni v nacionalnem aneksu, (str. 33-35 v dokumentu razpisa »JTC-2 Call text«).
    
Nacionalni aneks opredeljuje tudi upravičene stroške financiranja skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15) in višino sofinanciranja slovenskih partnerjev v razpisu.

Predvideni terminski plan razpisa:

Rok za oddajo mednarodnih predprijav: 17. marec  2017.  Mednarodno predprijavo  mora oddati koordinator transnacionalnega projektnega predloga, v elektronski obliki na spletni strani razpisa.

Rok za oddajo mednarodnih prijav: 30. junij 2017. Mednarodno prijavo lahko oddajo le koordinatorji transnacionalnih projektnih predlogov, ki so bili k oddaji na podlagi pozitivno ocenjene predprijave povabljeni (v maju 2017).

Rezultati razpisa: predvidoma oktobra 2017
Začetek projektov: predvidoma prva četrtina leta 2018

NACIONALNA PRIJAVA na razpis ni predvidena. Tisti slovenski partnerji, ki bodo sodelovali v konzorciju, katerega projekt bo na osnovi mednarodnega ocenjevanja predlagan za sofinanciranje, bodo s strani MIZŠ obveščeni o postopku za dodelitev nacionalnih sredstev za sofinanciranje njihovih aktivnosti v mednarodnem projektu.

POMEMBNO!     
Svetujemo vam, da čim prej stopite v stik z nacionalno kontaktno osebo, da preverite ali izpolnjujete nacionalne in mednarodne pogoje razpisa.

 

Razpisano sredstev: 210.000 EUR
Drugi podatki:
Nazaj