Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

FLAG-ERA JTC 2017 FLAG-ERA JTC 2017 - Joint Transnational Call 2017 for transnational research projects in synergy with the two FET Flagships: Graphene & Human Brain Project
Datum objave: 11.01.2017
Rok za prejem ponudb: 14.03.2017 do 17:00
Izdajatelj: Znanost
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Andrej Ograjenšek

 

Tel.: 01 4784634
E-mail: andrej.ograjensek(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

Predmet: sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v projektih izbranih v okviru skupnega transnacionalnega razpisa za raziskovalno razvojne projekte FLAG-ERA JTC 2017 Joint Transnational Call 2017 for transnational research projects in synergy with the two FET Flagships: Graphene Flagship & Human Brain Project (v nadaljevanju: razpis). Poziv se navezuje in je v skladu z razpisom, ki je objavljen na spletni strani razpisa. Prijava na transnacionalni razpis je pogoj za morebitno kasnejše sofinanciranje na razpisu. 

 

 

Partnerji v razpisu:  Belgija, Bolgarija, Nemčija, Španija, Francija, Grčija, Madžarska, Italija, Litva, Latvija, Nizozemska, Poljska, Romunija, Švedska, Slovenija, Slovaška, Turčija.

 

 

Višina nacionalnih sredstev: Vrednost slovenskega dela posameznega mednarodnega projekta lahko znaša največ do 210.000,00 EUR za celotno trajanje projekta (največ 70.000 EUR letno).  

 

 

Trajanje projektov:  največ 36 mesecev

 

 

Upravičenci: Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje razpisa, objavljenega na spletni strani razpisa. Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi nacionalne pogoje, ki so navedeni v nacionalnem aneksu, (str. 50/51 v dokumentu »JTC 2017«)

  

Nacionalni aneks opredeljuje tudi upravičene stroške financiranja skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15) in višino sofinanciranja slovenskih partnerjev v razpisu.

 

Predvideni terminski plan razpisa:

 

 

Rok za oddajo mednarodnih predprijav: 14. marec  2017.  Mednarodno predprijavo  mora oddati koordinator transnacionalnega projektnega predloga, v elektronski obliki na spletni strani razpisa.

 

 

Rok za oddajo mednarodnih prijav: julij 2017. Mednarodno prijavo lahko oddajo le koordinatorji transnacionalnih projektnih predlogov, ki so bili k oddaji na podlagi pozitivno ocenjene predprijave povabljeni (v aprilu 2017).

 

 

Rezultati razpisa: predvidoma oktobra 2017

 

Začetek projektov: predvidoma december 2017 / marec 2018

 

NACIONALNA PRIJAVA na razpis ni predvidena. Tisti slovenski partnerji, ki bodo sodelovali v konzorciju, katerega projekt bo na osnovi mednarodnega ocenjevanja predlagan za sofinanciranje, bodo s strani MIZŠ obveščeni o postopku za dodelitev nacionalnih sredstev za sofinanciranje njihovih aktivnosti v mednarodnem projektu.

Razpisano sredstev: 630.000,00
Drugi podatki:
  • Mednarodni javni razpis z nacionalnimi pravili financiranja (.pdf)

 

Nazaj