Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

QUANTERA Call 2017 Call 2017 for Transnational Research Proposals Supporting the topics of Quantum Information and Communictaion Sciences and Technologies
Datum objave: 13.01.2017
Rok za prejem ponudb: 15.03.2017 do 17:00
Izdajatelj: Znanost
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Andrej Ograjenšek

 

Tel.: 01 4784634
E-mail: andrej.ograjensek(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

Predmet: sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v projektih izbranih v okviru skupnega transnacionalnega razpisa za raziskovalno razvojne projekte QUANTERA Call 2017 for Transnational Research Proposals Supporting the topics of Quantum Information and Communication Sciences and Technologies (v nadaljevanju: razpis). Poziv se navezuje in je v skladu z razpisom, ki je objavljen na spletni strani razpisa. Prijava na transnacionalni razpis je pogoj za morebitno kasnejše sofinanciranje na razpisu.  

Partnerji v razpisu:  Poljska, Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Izrael, Italija, Latvija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska.


 
Višina nacionalnih sredstev: Vrednost slovenskega dela mednarodnega projekta lahko znaša največ do 300.000 EUR za celotno trajanje projekta (največ 100.000 EUR letno). Financirana 1-2 projekta.Trajanje projektov:  24 ali 36 mesecev.

Upravičenci: Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje razpisa, objavljenega na spletni strani razpisa. Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi nacionalne pogoje, ki so navedeni v nacionalnem aneksu, (str. 50/51 v dokumentu »JTC 2017 - Call text«)

Nacionalni aneks opredeljuje tudi upravičene stroške financiranja skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15) in višino sofinanciranja slovenskih partnerjev v razpisu.

Predvideni terminski plan razpisa:


Rok za oddajo mednarodnih predprijav: 15. marec 2017, do 17.00  

Rok za oddajo mednarodnih prijav: 30.06.2017 do 17.00. Mednarodno prijavo lahko oddajo le koordinatorji transnacionalnih projektnih predlogov, ki so bili k oddaji na podlagi pozitivno ocenjene predprijave .

Rezultati razpisa: predvidoma oktobra 2017
Začetek projektov: predvidoma konec leta 2017 oziroma v začetku leta 2018.

 

NACIONALNA PRIJAVA na razpis ni predvidena. Tisti slovenski partnerji, ki bodo sodelovali v konzorciju, katerega projekt bo na osnovi mednarodnega ocenjevanja predlagan za sofinanciranje, bodo s strani MIZŠ obveščeni o postopku za dodelitev nacionalnih sredstev za sofinanciranje njihovih aktivnosti v mednarodnem projektu.

Razpisano sredstev: 300.000,00
Drugi podatki:

 

Nazaj