Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

5442-138/2016 Javni razpis za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«
Datum objave: 04.11.2016
Rok za prejem ponudb: 24.01.2017 do 12:00
Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

mag. Borut Čampelj, elektronska pošta: borut.campelj(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:
 1. Besedilo javnega razpisa (.doc); - Glejte popravek besedila, objavljenega dne 22. 11. 2016 spodaj v točkah 13 in 14, ter popravek besedila, objavljenega dne 22. 12. 2016 v točki 17.
 2. Navodila za prijavo (.pdf)
 3. Ocenjevalni list po sklopih:
   Ocenjevalni list za sklope 1,2,3 (.doc)
   Ocenjevalni list za sklop 4 (.doc)
 4. Prijavnica za projekt (.doc) - Glejte popravek v točki 16.
 5. Priloge k prijavnici
   Obrazec - Izračun urne postavke stroškov osebja (.xls) - Glejte popravek v točki 19.
   Finančni načrt in seznam konzorcijskih partnerjev (.xls); - Glejte popravek v točki 15.
   Načrt aktivnosti in rezultatov (.xls) - Glejte popravek v točki 18.
   Vzorec konzorcijske pogodbe (.doc)
   Izjava poslovodečega partnerja (.doc)
   Izjava konzorcijskega partnerja (.doc)
 6. Vzorec pogodbe o sofinanciranju (.doc)
 7. Obrazec za oddajo prijave (.doc)
 8. Seznam kazalnikov (.doc)
 9. Statistične regije Republike Slovenije (.xls)
 10. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014-2020 (.doc)
 11. Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva EKP v obdobju 2014-2020 (.pdf)
 12. Navodila OU za spremljanje izvajanja OP z informacijskim sistemom ISARR2 (.doc)

Vsa navodila so dostopna tudi na spletni strani.

 

V petek, 25. 11. 2016, bodo v Uradnem listu RS objavljene spremembe besedila javnega razpisa:

 

13. Popravek besedila javnega razpisa - 22. 11. 2016 (doc)

14. Čistopis besedila razpisa - 22. 11. 2016 (doc)

15. Finančni načrt in seznam konzorcijskih partnerjev popravek - 22. 11. 2016 (xls)

 

Sprememba dokumenta:

 

16. Prijavnica za projekt - 1. 12. 2016 (doc). Sprememba se nanaša na točko 2.7.3.

 

 

V petek, 23. 12. 2016, bo v Uradnem listu RS objavljeno podaljšanje roka za prijavo do 24. 1. 2017.

 

Sprememba dokumenta:

 

17. Popravek besedila javnega razpisa - 23. 12. 2016 (doc)
18. Načrt aktivnosti in rezultatov - 22. 12. 2016 (xls). Sprememba se nanaša na podpisnika.
19. Izračun urne postavke - 22. 12. 2016 (xls). Sprememba se nanaša na formule v stolpcu S.

Razpisano sredstev: 12.580.000 €
Drugi podatki:

glejte popravek besedilaInformativni dan za potencialne upravičence bo v sredo, 16. 11. 2016:

- 1. termin: od 9.00 do 11.00 ure in

- 2. termin: od 13.00 do 15.00 ure

v veliki dvorani, v pritličju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana.

 

Predstavitev za informativni dan 16. 11. 2016 (pptx)

 

Vprašanja in odgovori - 20. 1. 2017 (pdf)

 

V dokumentu Vprašanja in odgovori (20.1.2017) smo podali dodatna pojasnila v zvezi z uveljavljanjem DOPOLNILNEGA DELA, ki ga bomo upoštevali kot upravičen strošek.

 

MIZŠ vabi vse potencialne prijavitelje na javnem razpisu, da v spletni učilnici "MIZŠ splošne kompetence" na naslovu skupnost.sio.si/course/view.php za posamezni sklop označijo interes o sodelovanju oziroma vpišejo podatke (naziv ustanove in kontaktni podatki) ter tudi način vključitve v projekt (vodja konzorcija, razvojni VIZ, implementacijski VIZ, drugo) oziroma sodelujejo v forumu, ki je namenjen iskanju in komunikaciji med potencialnimi prijavitelji.

 

Opomba: Uporaba spletne učilnice ni obvezna.

 

Rok za oddajo vlog je podaljšan na 5. 1. 2017 do 12. ure.

 

Drugi informativni dan bo 14. 12. 2016 ob 13. uri v veliki dvorani v pritličju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana.

 

Seznam izbranih projektov oziroma operacij in prijaviteljev (poslovodeči partnerji v konzorcijih) - (doc)

 

Nazaj