Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

5442-138/2016 Javni razpis za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«
Datum objave: 04.11.2016
Rok za prejem ponudb: 24.01.2017 do 12:00
Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

mag. Borut Čampelj, elektronska pošta: borut.campelj(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:
 1. Besedilo javnega razpisa (.doc); - Glejte popravek besedila, objavljenega dne 22. 11. 2016 spodaj v točkah 13 in 14, ter popravek besedila, objavljenega dne 22. 12. 2016 v točki 17.
 2. Navodila za prijavo (.pdf)
 3. Ocenjevalni list po sklopih:
   Ocenjevalni list za sklope 1,2,3 (.doc)
   Ocenjevalni list za sklop 4 (.doc)
 4. Prijavnica za projekt (.doc) - Glejte popravek v točki 16.
 5. Priloge k prijavnici
   Obrazec - Izračun urne postavke stroškov osebja (.xls) - Glejte popravek v točki 19.
   Finančni načrt in seznam konzorcijskih partnerjev (.xls); - Glejte popravek v točki 15.
   Načrt aktivnosti in rezultatov (.xls) - Glejte popravek v točki 18.
   Vzorec konzorcijske pogodbe (.doc)
   Izjava poslovodečega partnerja (.doc)
   Izjava konzorcijskega partnerja (.doc)
 6. Vzorec pogodbe o sofinanciranju (.doc)
 7. Obrazec za oddajo prijave (.doc)
 8. Seznam kazalnikov (.doc)
 9. Statistične regije Republike Slovenije (.xls)
 10. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014-2020 (.doc)
 11. Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva EKP v obdobju 2014-2020 (.pdf)
 12. Navodila OU za spremljanje izvajanja OP z informacijskim sistemom ISARR2 (.doc)

Vsa navodila so dostopna tudi na spletni strani.

 

V petek, 25. 11. 2016, bodo v Uradnem listu RS objavljene spremembe besedila javnega razpisa:

 

13. Popravek besedila javnega razpisa - 22. 11. 2016 (doc)

14. Čistopis besedila razpisa - 22. 11. 2016 (doc)

15. Finančni načrt in seznam konzorcijskih partnerjev popravek - 22. 11. 2016 (xls)

 

Sprememba dokumenta:

 

16. Prijavnica za projekt - 1. 12. 2016 (doc). Sprememba se nanaša na točko 2.7.3.

 

 

V petek, 23. 12. 2016, bo v Uradnem listu RS objavljeno podaljšanje roka za prijavo do 24. 1. 2017.

 

Sprememba dokumenta:

 

17. Popravek besedila javnega razpisa - 23. 12. 2016 (doc)
18. Načrt aktivnosti in rezultatov - 22. 12. 2016 (xls). Sprememba se nanaša na podpisnika.
19. Izračun urne postavke - 22. 12. 2016 (xls). Sprememba se nanaša na formule v stolpcu S.

Razpisano sredstev: 12.580.000 €
Drugi podatki:

glejte popravek besedilaInformativni dan za potencialne upravičence bo v sredo, 16. 11. 2016:

- 1. termin: od 9.00 do 11.00 ure in

- 2. termin: od 13.00 do 15.00 ure

v veliki dvorani, v pritličju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana.

 

Predstavitev za informativni dan 16. 11. 2016 (pptx)

 

Vprašanja in odgovori - 20. 1. 2017 (pdf)

 

V dokumentu Vprašanja in odgovori (20.1.2017) smo podali dodatna pojasnila v zvezi z uveljavljanjem DOPOLNILNEGA DELA, ki ga bomo upoštevali kot upravičen strošek.

 

MIZŠ vabi vse potencialne prijavitelje na javnem razpisu, da v spletni učilnici "MIZŠ splošne kompetence" na naslovu skupnost.sio.si/course/view.php za posamezni sklop označijo interes o sodelovanju oziroma vpišejo podatke (naziv ustanove in kontaktni podatki) ter tudi način vključitve v projekt (vodja konzorcija, razvojni VIZ, implementacijski VIZ, drugo) oziroma sodelujejo v forumu, ki je namenjen iskanju in komunikaciji med potencialnimi prijavitelji.

 

Opomba: Uporaba spletne učilnice ni obvezna.

 

Rok za oddajo vlog je podaljšan na 5. 1. 2017 do 12. ure.

 

Drugi informativni dan bo 14. 12. 2016 ob 13. uri v veliki dvorani v pritličju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana.

 

Seznam izbranih projektov oziroma operacij in prijaviteljev (poslovodeči partnerji v konzorcijih) - (doc)

 

Nazaj