Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

5442-128/2016 Poziv za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij
Datum objave: 21.07.2016
Rok za prejem ponudb: 31.08.2016
Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

gp.mizs@gov.si (s pripisom: 5442-128/2016)

Razpisna dokumentacija:

 

 

Poziv za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij

 

  • Poziv za oddajo vloge (pdf) in dopolnitev poziva z dne 26. 8. 2016 (pdf) ter sprememba poziva za oddajo vloge (pdf) ter objava dodatnega roka za oddajo vloge (pdf)
  • Vloga za odločitev o podpori za projekt ESS, ki ga izvaja upravičenec (docx) in priloga vloge (docx) - spremenjeno 26. 8. 2016, 15. 12. 2016
  • Finančni načrt (xlsx) - spremenjeno 26. 8. 2016

 

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno s poklicnim usmerjanjem in validiranjem pridobljenih kompetenc; specifični cilj 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.«

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:
Nazaj