Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

5440-19/2015 Javni razpis za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022
Datum objave: 17.06.2016
Rok za prejem ponudb: 07.07.2016 do 12:00
Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Lidija Fischinger

e-pošta: lidija.fischinger@gov.si

telefon: +386 (0)1 400 5354 (delavnik med 9.00 in 12.00)

 

 

Razpisna dokumentacija:

Besedilo razpisa  

- sprememba, objavljena v Ur. listu RS št. 47, z dne 1. 7. 2016
Navodila za prijavo
Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020
Vloga za dostop do sistema ISARR2
Obrazec za oddajo prijave
Prijavnica
Priloga 1: Elaborat (popravek, 29. 6. 2016)
Priloga 1A: Organizacijski in terminski načrt (popravek, 28. 6. 2016)
Priloga 1B: Delež sredstev konzorcijskih partnerjev
Priloga 2: Finančni načrt (popravek, 28. 6. 2016)
Priloga 3: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
Priloga 4: Vzorec konzorcijske pogodbe
Priloga 6: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev za prijavitelja
Priloga 7: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev za konzorcijske partnerje brez prijavitelja (popravek, 28. 6. 2016)
Priloga 8: Izjava o izpolnjevanju posebnih pogojev za prijavitelja in ostale konzorcijske partnerje (popravek, 28. 6. 2016)
Priloga 9: Seznam kazalnikov (popravek obrazca, 20. 6. 2016)
Priloga 10: Obračun SSE

 

Ostala navodila:
Kohezijske statistične regije
Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020
Navodila OU za spremljanje izvajanja OP z informacijskim sistemom ISARR2
Navodila za uporabo modula za vnos podatkov - Priročnik za podporo procesu izvajanja razvojnih programov (MVP)
        

Razpisano sredstev: 9.500.000,00 EUR
Drugi podatki:
Nazaj