Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

5440-22/2015 Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019
Datum objave: 17.06.2016
Rok za prejem ponudb: 07.07.2016 do 12:00
Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Maja Kobal Merkun
      T:  01 400 5258 (delavniki med 9. in 12. uro)
      E: maja.kobal-merkun(at)gov.si, zadeva: »vprašanje za JR kompetence 2016-2019«

 

 

Razpisna dokumentacija:

Besedilo javnega razpisa

- sprememba besedila objavljena v Uradnem listu RS št. 47, z dne 1. 7. 2016  
Navodila za prijavo na javni razpis
Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020
Vloga za dostop do sistema ISARR2
Povezovalna tabela za stopnjo izobrazbe

Obrazec za oddajo vloge
Prijavnica
Priloga 1 Elaborat (popravek, 4. 7. 2016)
Priloga 1A k elaboratu
Priloga 1B k elaboratu 
Priloga 1C k elaboratu
Priloga 1Č k elaboratu (popravek, 6. 7. 2016)
Priloga 2: Finančni načrt (popravek, 28. 6. 2016)
Priloga 3: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
Priloga 4: Vzorec konzorcijske pogodbe
Priloga 5: Fotokopija ustanovnega akta
Priloga 6: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev za prijavitelja
Priloga 7: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev za konzorcijske partnerje
Priloga 8: Izjava o izpolnjevanju posebnih pogojev z dokazili
Priloga 9: Pismo o nameri o sodelovanju s ključnimi deležniki 
Priloga 10: Seznam kazalnikov
Priloga 11: Obračun standardnih stroškov

 

Ostala navodila:

Kohezijske statistične regije
Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020
Navodila OU za spremljanje izvajanja OP z informacijskim sistemom ISARR2
Navodila za uporabo modula za vnos podatkov - Priročnik za podporo procesu izvajanja razvojnih programov (MVP)

Razpisano sredstev: 11.400.000,00 EUR
Drugi podatki:
Nazaj