Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

Raziskovalni vavčer Javni razpis raziskovalni vavčer
Datum objave: 28.09.2012
Rok za prejem ponudb: 01.03.2013 do 12:00
Izdajatelj: Znanost
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Katarina Tratar Korošin, Katarina.Tratar-Korosin(at)gov.si

 

Razpisna dokumentacija:

V petek, dne 28. septembra 2012, je bil v Uradnem listu RS, št: 73/2012, objavljen Javni razpis raziskovalni vavčer.Objavljen je popravek javnega razpisa (Uradni list RS št. 75/12, z dne 5. 10. 2012), s katerim se v točki 11. Način prijave in razpisni rok v prvem odstavku popravi datum, tako da se besedilo pravilno glasi: Javni razpis bo odprt od 22. oktobra 2012 (vloge, ki bodo prispele pred tem datumom, bodo s sklepom zavržene in neodprte vrnjene prijavitelju) do porabe sredstev oziroma do vključno 1. marca 2013, do 12. ure. Vloge, ki bodo prispele po tem datumu, se kot prepozne s sklepom zavržejo.

Razpisna dokumentacija:

- Javni razpis raziskovalni vavčer
- Navodila za prijavitelje
- Prijavni obrazec
- Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev
- Vzorec pogodbe o sofinanciranju 

- Vzorec pogodbe z izvajalcem (.PDF)

 

Za vse izbrane prijavitelje smo naložili Vzorec pogodbe z izvajalcem v word obliki. Vzorec pogodbe vsebuje obvezne vsebine, ki jih mora vsebovati pogodba med upravičencem in raziskovalno organizacijo. Teh ne smete brisati, lahko pa dodajate lastne elemente pogdobe.

- Vzorec pogodbe z izvajalcem (.DOC) 

 

 

 

 

 

V petek, dne 18. januarja 2013, je bilo v Uradnem listu RS, št: 4/2013, objavljeno obvestilo o zaprtju Javnega razpisa raziskovalni vavčer.

Razpisano sredstev: 8.000.000 EUR
Drugi podatki:

Ministrstvo bo odgovarjalo izključno na pisna vprašanja, posredovana na elektronski n

aslov luka.zivic(at)gov.si. Odgovori bodo objavljeni enkrat tedensko, predvidoma ob sredah, na spletnih straneh ministrstva, v tej rubriki.

Vabimo vas na javno predstavitev Javnega razpisa raziskovalni vavčer, ki bo potekala v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, v sredo, 3. oktobra, ob 10.00 uri.

29.10.2012 - Informacija:
Do petka, 26.10.2012, je ministrstvo prejelo 306 prijav za JR raziskovalni vavčer. Novih vlog ni potrebno pišiljati, saj ne bodo obravnavane, zaradi porabe sredstev.  

4.1.2013 - Informacija:
Sprememba kontaktne osebe s strani MIZKŠ; nova kontaktna oseba je gospa Katarina Tratar Korošin.

8.1.2013 - Informacija:
V kratkem bo v Uradnem listu RS objavljena informacija o ZAPRTJU javnega razpisa raziskovalni vavčer.

 

19. 1.2013 - Informacija:

V petek, dne 18. januarja 2013, je bilo v Uradnem listu RS, št: 4/2013, objavljeno obvestilo o zaprtju Javnega razpisa raziskovalni vavčer.

9.1.2013 - Informacija:

Tukaj so objavljeni REZULTATI javnega razpisa raziskovalni vavčer.

15. 4. 2013 - Informacija:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je po uskladitvi z Ministrstvom za finance pripravilo pogodbe o sofinanciranju izbranih operacij v okviru Javnega razpisa raziskovalni vavčer in jih danes posredovalo upravičencem. V skladu s spremnim dopisom objavljamo še dokumente v e-obliki in so priloga k pogodbi o sofinanciranju operacije.

21. 6. 2013 - Informacija:


11. 12. 2013 - Informacija:

 

SPREMEMBA OBRAZCA "ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO"

Vse upravičence na javnem razpisu pozivamo, da pri pripravi zahtevkov za izplačilo s pripadajočo dokumentacijo uporabijo nov obrazec zahtevka za izplačilo. Vsi ostali obrazci ter priloge ostanejo enake kot doslej.

ZAKLJUČEVANJE OPERACIJE RAZISKOVALNI VAVČER

Skladno s pogodbo o sofinanciranju je upravičenec dolžan ob zaključku operacije, v roku 30 dni po plačilu zahtevka iz državnega proračuna RS, posredovati končno poročilo o operaciji.

 

Nazaj