Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

Raziskovalni vavčer Javni razpis raziskovalni vavčer
Datum objave: 28.09.2012
Rok za prejem ponudb: 01.03.2013 do 12:00
Izdajatelj: Znanost
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Katarina Tratar Korošin, Katarina.Tratar-Korosin(at)gov.si

 

Razpisna dokumentacija:

V petek, dne 28. septembra 2012, je bil v Uradnem listu RS, št: 73/2012, objavljen Javni razpis raziskovalni vavčer.Objavljen je popravek javnega razpisa (Uradni list RS št. 75/12, z dne 5. 10. 2012), s katerim se v točki 11. Način prijave in razpisni rok v prvem odstavku popravi datum, tako da se besedilo pravilno glasi: Javni razpis bo odprt od 22. oktobra 2012 (vloge, ki bodo prispele pred tem datumom, bodo s sklepom zavržene in neodprte vrnjene prijavitelju) do porabe sredstev oziroma do vključno 1. marca 2013, do 12. ure. Vloge, ki bodo prispele po tem datumu, se kot prepozne s sklepom zavržejo.

Razpisna dokumentacija:

- Javni razpis raziskovalni vavčer
- Navodila za prijavitelje
- Prijavni obrazec
- Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev
- Vzorec pogodbe o sofinanciranju 

- Vzorec pogodbe z izvajalcem (.PDF)

 

Za vse izbrane prijavitelje smo naložili Vzorec pogodbe z izvajalcem v word obliki. Vzorec pogodbe vsebuje obvezne vsebine, ki jih mora vsebovati pogodba med upravičencem in raziskovalno organizacijo. Teh ne smete brisati, lahko pa dodajate lastne elemente pogdobe.

- Vzorec pogodbe z izvajalcem (.DOC) 

 

 

 

 

 

V petek, dne 18. januarja 2013, je bilo v Uradnem listu RS, št: 4/2013, objavljeno obvestilo o zaprtju Javnega razpisa raziskovalni vavčer.

Razpisano sredstev: 8.000.000 EUR
Drugi podatki:

Ministrstvo bo odgovarjalo izključno na pisna vprašanja, posredovana na elektronski n

aslov luka.zivic(at)gov.si. Odgovori bodo objavljeni enkrat tedensko, predvidoma ob sredah, na spletnih straneh ministrstva, v tej rubriki.

Vabimo vas na javno predstavitev Javnega razpisa raziskovalni vavčer, ki bo potekala v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, v sredo, 3. oktobra, ob 10.00 uri.

29.10.2012 - Informacija:
Do petka, 26.10.2012, je ministrstvo prejelo 306 prijav za JR raziskovalni vavčer. Novih vlog ni potrebno pišiljati, saj ne bodo obravnavane, zaradi porabe sredstev.  

4.1.2013 - Informacija:
Sprememba kontaktne osebe s strani MIZKŠ; nova kontaktna oseba je gospa Katarina Tratar Korošin.

8.1.2013 - Informacija:
V kratkem bo v Uradnem listu RS objavljena informacija o ZAPRTJU javnega razpisa raziskovalni vavčer.

 

19. 1.2013 - Informacija:

V petek, dne 18. januarja 2013, je bilo v Uradnem listu RS, št: 4/2013, objavljeno obvestilo o zaprtju Javnega razpisa raziskovalni vavčer.

9.1.2013 - Informacija:

Tukaj so objavljeni REZULTATI javnega razpisa raziskovalni vavčer.

15. 4. 2013 - Informacija:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je po uskladitvi z Ministrstvom za finance pripravilo pogodbe o sofinanciranju izbranih operacij v okviru Javnega razpisa raziskovalni vavčer in jih danes posredovalo upravičencem. V skladu s spremnim dopisom objavljamo še dokumente v e-obliki in so priloga k pogodbi o sofinanciranju operacije.

21. 6. 2013 - Informacija:


11. 12. 2013 - Informacija:

 

SPREMEMBA OBRAZCA "ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO"

Vse upravičence na javnem razpisu pozivamo, da pri pripravi zahtevkov za izplačilo s pripadajočo dokumentacijo uporabijo nov obrazec zahtevka za izplačilo. Vsi ostali obrazci ter priloge ostanejo enake kot doslej.

ZAKLJUČEVANJE OPERACIJE RAZISKOVALNI VAVČER

Skladno s pogodbo o sofinanciranju je upravičenec dolžan ob zaključku operacije, v roku 30 dni po plačilu zahtevka iz državnega proračuna RS, posredovati končno poročilo o operaciji.

 

Nazaj