Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

54450-8/2010 Javni razpis za izbor operacij »Sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za prepoznavanje in preprečevanje nasilja v letih od 2010 do 2012«
Datum objave: 20.08.2010
Rok za prejem ponudb: 13.09.2010 do 12:00
Izdajatelj: Ministrstvo za šolstvo in šport
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Saša Grajzar

tel. 01 400 5221

e-pošta: sasa.grajzar@gov.si

Razpisna dokumentacija:
 • Besedilo razpisa - sprememba 10.9.2010 (doc)
 • Besedilo razpisa (doc)
 • Oddaja prijave (doc)
 • Navodila za prijavo (doc)
 • Prijavnica (doc)
 • Organizacijski in finančni načrt projekta - sprememba 10.9.2010 (xcl)
 • Organizacijski in finančni načrt projekta (xls)
 • Reference predavatelja oz. izvajalca aktivnosti (doc)
 • Vzorec konzorcijske pogodbe (doc)
 • Vzorec pogodbe o sofinanciranju (doc)
 • Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev (doc)
 • Ocenjevalni list (doc)
 • Navodila MŠŠ za izvajanje projektov ESS (pdf)
  • Priloga 1: obrazec o stroških dela (xls)
  • Priloga 2: lista prisotnosti (doc)
  • Priloga 3: časovnica (xls)
  • Priloga 4: Katalog upravičenih stroškov in navedba potrebnih dokazil (pdf)
  • Priloga 5: Najvišje vrednosti nekaterih upravičenih stroškov (pdf)
  • Priloga 6: Izjava o hranjenju dokazil (doc)
  • Priloga 7: Kontrolni list za kontrolo pravilnosti izvedbe postopka oddaje javnega naročila (doc)
  • Dodatek 1: Primer podjemne in avtorske pogodbe (pdf)
  • Dodatek 2: Primer aneksa k pogodbi o zaposlitvi ter vzorca obračuna plače, primer dogovora in sklepa o delovni uspešnosti na podlagi povečanega obsega dela, primer odredbe o nadurnem delu (pdf)
  • Dodatek 3: Nekateri primeri informiranja in obveščanja javnosti (pdf)
 • Navodila za uporabo modula za vnos podatkov - MVP (ISARR) (pdf)
Razpisano sredstev: 1.063.250,00 EUR
Drugi podatki:
Nazaj