Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
4110-14/2017 POZIV ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA FINANCIRANJE INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH IN OPREMI DIJAŠKIH DOMOV V LETU 2017 (IVD DD 2017) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 30.05.2017 12.06.2017
4110-13/2017 POZIV ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA FINANCIRANJE INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH IN OPREMI ZAVODOV ZA VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI V LETU 2017 (IVD ZAVODI 2017) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 30.05.2017 12.06.2017
5442-18/2017 Javni razpis za izbor operacij "Celostna obravnava otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih" Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 12.05.2017 05.06.2017 do 12:00
430-176/2017 Javni razpis za sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje športnih objektov in sofinanciranje investicij v prenovo športnih podov v letih 2017 in 2018 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 12.05.2017 05.06.2017 do 12:00
5442-134/2016 Rezultati javnega razpisa Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 08.05.2017
5442-215/2016 Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 28.04.2017 19.06.2017 do 13:00
5442-3340/2016 Rezultati Javnega razpisa za izbor operacij "Popestrimo šolo 2017-2021 - Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih" Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 24.04.2017
5442-138/2016 Rezultati javnega razpisa za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 24.04.2017
6036-11/20017 Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2017 MIZŠ 19.04.2017
1100-2/2017 Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vrtcih in šolah v študijskem letu 2016/2017 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 14.04.2017 05.05.2017
013-22/2017 Javni poziv za kandidiranje strokovnjakov/-inj s področja vzgoje in izobraževanja za člane/-ice strokovnih svetov Vlade Republike Slovenije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 13.04.2017 26.05.2017
5442-155/2016 Javni razpis »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih« Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 31.03.2017 10.05.2017 do 12:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43