Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
5441-92/2016 REZULTATI JAVNEGA NAROČILA ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V POSODABLJANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN VGRAJENE ŠPORTNE OPREME V LETU 2016 MIZŠ 10.10.2016
5442-15/2016/18 Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 30.09.2016 07.12.2016 do 12:00
5442-203/2016 Javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017" Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 30.09.2016 24.10.2016 do 10:00
5440-11/2016 Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-2018 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 23.09.2016 20.10.2016 do 12:00
5440-23/2015 Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 22.09.2016
5442-152/2016 Javni razpis za izbor operacij "Popestrimo šolo 2016-2021 - Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih" Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 09.09.2016 03.10.2016 do 10:00
5442-16/2016 Rezultat javnega razpisa za izbor izvajalcev operacije Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016-2021 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 08.09.2016
Javni razpis za sofinanciranje investicij v posodabljanje športnih objektov in vgrajene športne opreme v letu 2016 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 19.08.2016 05.09.2016 do 12:00
411-25/2015/39 Poziv osebam javnega prava za izkaz interesa za vnos programov v objekte znotraj Rafutskega parka z vilo z možnostjo sofinanciranja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 19.08.2016 14.10.2016
PKP 2016 Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2016/2017 Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije 12.08.2016 10.10.2016
5440-22/2015 Rezultat Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 10.08.2016
5442-14/2016 Rezultat javnega razpisa za operacijo Razvoj kadrov v športu 2016-2022 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 08.08.2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31