Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
5440-23/2015 Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 17.06.2016 08.07.2016 do 13:00
5442-16/2016 Javni razpis za izbor izvajalcev operacije Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016-2021 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 17.06.2016 13.07.2016 do 12:00
094-8/2016 JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ STANKA BLOUDKA ZA LETO 2016 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 10.06.2016 16.12.2016 do 23:59
5442-14/2016 Javni razpis za izbor operacij "Razvoj kadrov v športu 2016 - 2022" Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport 10.06.2016 08.07.2016 do 12:00
Bivanje 2016 Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2016/2017 Študentski domovi iz visokošolskih središče v Ljubljani, Mariboru, Kranju in Kopru 01.06.2016 16.08.2016
4110-27/2016 POZIV ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA FINANCIRANJE INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH IN OPREMI SREDNJIH ŠOL V LETU 2016 (IVD SŠ 2016) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 27.05.2016 09.06.2016
4110-29/2016 POZIV ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA FINANCIRANJE INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH IN OPREMI DIJAŠKIH DOMOV V LETU 2016 (IVD DD 2016) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 27.05.2016 09.06.2016
4110-28/2016 POZIV ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA FINANCIRANJE IVD DEL NA OBJEKTIH IN OPREMI ZAVODOV ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI V LETU 2016 (IVD VZ 2016) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 27.05.2016 09.06.2016
5442-19/2016 Javni razpis za izbor operacij "Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev" Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 13.05.2016 06.06.2016 do 10:00
6712-1/2016 Rezultati JR LPŠ 2016 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 03.05.2016
1100-4/2016/2 JR študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v javnih vrtcih in šolah v študijskem letu 2015/2016 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 22.04.2016 13.05.2016
6036-11/2016 Rezultat Javnega razpisa za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2016 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 22.04.2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29