Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Javni razpis za sukcesivno dobavo strojne in programske opreme Cisco v skladu s specifikacijami (oprema je namenjena povezovanju vzgojno-izobraževalnih zavodov - VIZ v internet); druga faza javnega razpisa Ministrstvo za šolstvo in šport 12.12.2005 05.01.2006
JNVV-B 404-01-18/2005 Rezultat javnega razpisa za dobavo in vgradnjo opreme za športno dvorano za Srednjo biotehniško šolo Kranj Ministrstvo za šolstvo in šport 09.12.2005
JNVV-B 404-01-19/2005 Rezultat javnega razpisa za dobavo in vgradnjo opreme kuhinje za Srednjo biotehniško šolo Kranj Ministrstvo za šolstvo in šport 02.12.2005
Poročilo o rezultatih javnega razpisa za pedagoške štipendije za šolsko leto 2005/06 Ministrstvo za šolstvo in šport 09.11.2005
Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje pripravništva strokovnih delavcev v športu 2005 Ministrstvo za šolstvo in šport 26.10.2005
Rezultati Javnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač trenerjev v programih panožnih športnih šol in strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje programov športne rekreacije v letu 2005 Ministrstvo za šolstvo in šport 24.10.2005
90-4/2005-1 Podaljšanje javnega razpisa za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2005 Ministrstvo za šolstvo in šport 13.10.2005 31.12.2005
Ob-26232/05 Javni razpis po odprtem postopku za nezgodno zavarovanje za primer smrti zaradi nezgode, invalidnosti, dnevnega nadomestila za 775 športnikov svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda Ministrstvo za šolstvo in šport 11.10.2005 27.10.2005
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti pri posodabljanju in razvijanju višješolskih študijskih programov v letih 2005 in 2006 Ministrstvo za šolstvo in šport 05.09.2005 30.09.2005
Javni razpis »Skriti zaklad« za sofinanciranje nadaljevalnih razvojnih projektov, mednarodnih projektnih aktivnosti, projektov uveljavljenih nacionalnih in mednarodnih mrež Ministrstvo za šolstvo in šport 26.08.2005 23.09.2005
Javni razpis za sofinanciranje razvijanja in širjenja mrež z IKT podprtih lokalnih/regionalnih svetovalnih centrov in centrov za poklicno svetovanje - centri VŽU 29.07.2005 29.08.2005
Javni razpis za sofinanciranje izobraževalnih programov za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja 29.07.2005 18.08.2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43