Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
406-5/2006 Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v športno-turistično infrastrukturo,ki se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj Ministrstvo za šolstvo in šport 24.02.2006 17.03.2006
404-680/2005 Javni razpis za izvedbo gradbeno – obrtniških, strojnih in elektro instalacijskih del za rekonstrukcijo šole in gradnjo novega objekta športne dvorane z zunanjo ureditvijo ter dobavo in montažo opremo Gimnazije Idrija Ministrstvo za šolstvo in šport 17.02.2006 20.03.2006
404-681/2005 Javni razpis za izvedbo gradbeno – obrtniških, strojnih in elektro instalacijskih del za rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo šole ter nadomestno gradnjo objektov z zunanjo ureditvijo ter dobavo in montažo opremo kompleksa ZUIM Kamnik Ministrstvo za šolstvo in šport 17.02.2006 20.03.2006
404-679/2005 Javni razpis za izvedbo gradbeno – obrtniških, strojnih in elektro instalacijskih del za rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo šole in nadomestno gradnjo novega objekta Športne dvorane z zunanjo ureditvijo in opremo za Srednjo ekonomsko šolo Maribor Ministrstvo za šolstvo in šport 17.02.2006 20.03.2006
671-1/2006 Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2006 Ministrstvo za šolstvo in šport 14.02.2006 06.03.2006
404-01-121/2004 Rezultat javnega naročila št. 404-01-121/2004 za Finančni najem s postopnim odkupom – leasing objekta "prenova II. gimnazije v Mariboru – I. faza" Ministrstvo za šolstvo in šport 10.02.2006
404-01-118/2004 Rezultat javnega naročila št. 404-01-118/2004 za Finančni najem s postopnim odkupom – leasing 'Športne dvorane Gimnazije Idrija' Ministrstvo za šolstvo in šport 10.02.2006
MŠŠ-IZO3-RO-38-1/2006 Javni razpis za izobraževanje učiteljev za uporabo e-gradiv pri poučevanju in učenju predvidoma za obdobje do 15.10.2007 Ministrstvo za šolstvo in šport 03.02.2006 20.03.2006
Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2006/07 Ministrstvo za šolstvo in šport 30.01.2006
404-618/2005 Rezultat javnega naročila po pogajanjih brez predhodne objave št. 404-618/2005 za Dobavo in vgradnjo opreme za Srednjo biotehniško šolo Kranj Ministrstvo za šolstvo in šport 27.01.2006
1103-1/2006 Javni razpis za sofiananciranje izvedbe projekta Partnerstvo izobraževanja in dela v letih 2006 in 2007 Ministrstvo za šolstvo in šport 27.01.2006 27.02.2006
404-606/2005 Rezultat javnega razpisa za dobavo strojne in programske opreme Cisco v skladu s specifikacijami (oprema je namenjena povezovanju vzgojno-izobraževalnih zavodov - VIZ v internet) z oznakoMŠZŠ-KOM_D4-404-606/2005 Ministrstvo za šolstvo in šport 24.01.2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40