Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
54450-7/2008 Rezultat javnega razpisa za izvajanje projekta "Sporazumevanje v slovenskem jeziku" Ministrstvo za šolstvo in šport 28.05.2008
54450-8/2008 Rezultat javnega razpisa za izvajanje projekta "Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje" Ministrstvo za šolstvo in šport 28.05.2008
54450-10/2008 Javni razpis za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009, 2010 in 2011 Ministrstvo za šolstvo in šport 23.05.2008 13.08.2008
4110-17/2008/2 Rezultati razpisa za dodelitev sredstev za financiranje investicijsko vzdrževalnih del v letu 2008 Ministrstvo za šolstvo in šport 23.05.2008
Rezultati javnega naročila z oznako MŠŠ_KOM_D2-4301-6/2007/39 Ministrstvo za šolstvo in šport 05.05.2008
024-75/2007 Rezultat javnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač trenerjev v programih panožnih športnih šol in strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje programov športne rekreacije v letu 2008 Ministrstvo za šolstvo in šport 14.04.2008
603-2/2008 Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje programov promocije vzgoje in izobraževanja Ministrstvo za šolstvo in šport 02.04.2008
Rezultat javnega razpisa za izobraževanje učiteljev za uporabo IKT pri poučevanju in učenju ter izdelavo e-gradiv Ministrstvo za šolstvo in šport 07.03.2008
5190-4/2007/2 Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji v letu 2008 Ministrstvo za šolstvo in šport 27.02.2008
Rezultati javnega razpisa pripravniških mest v šolah za leto 2008 Ministrstvo za šolstvo in šport 01.02.2008
6131-2/2007/6 Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje izdajateljev otroške, mladinske in strokovne periodike v letu 2007 Ministrstvo za šolstvo in šport 04.10.2007
Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2007 Ministrstvo za šolstvo in šport 26.09.2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43