Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
4110-13/2017 POZIV ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA FINANCIRANJE INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH IN OPREMI ZAVODOV ZA VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI V LETU 2017 (IVD ZAVODI 2017) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 30.05.2017 12.06.2017
5442-18/2017 Javni razpis za izbor operacij "Celostna obravnava otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih" Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 12.05.2017 05.06.2017 do 12:00
430-176/2017 Javni razpis za sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje športnih objektov in sofinanciranje investicij v prenovo športnih podov v letih 2017 in 2018 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 12.05.2017 05.06.2017 do 12:00
5442-134/2016 Rezultati javnega razpisa Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 08.05.2017
5442-215/2016 Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 28.04.2017 19.06.2017 do 13:00
5442-3340/2016 Rezultati Javnega razpisa za izbor operacij "Popestrimo šolo 2017-2021 - Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih" Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 24.04.2017
5442-138/2016 Rezultati javnega razpisa za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 24.04.2017
6036-11/20017 Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2017 MIZŠ 19.04.2017
1100-2/2017 Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vrtcih in šolah v študijskem letu 2016/2017 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 14.04.2017 05.05.2017
013-22/2017 Javni poziv za kandidiranje strokovnjakov/-inj s področja vzgoje in izobraževanja za člane/-ice strokovnih svetov Vlade Republike Slovenije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 13.04.2017 26.05.2017
5442-155/2016 Javni razpis »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih« Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 31.03.2017 10.05.2017 do 12:00
ŠIPK 2017 Javni razpis - Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski Inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 31.03.2017 04.05.2017 do 14:30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31