Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
4300-112/2008/84 Rezultat 3. izvedbene faze okvirnega sporazuma za dobavo, montažo, vzpostavitev delovanja interaktivnih naprav na vzgojno-izobraževalnih zavodih Ministrstvo za šolstvo in šport 06.05.2009
54450 - 52/2008 Javni razpis za sofinanciranje programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu v letih 2009, 2010 in 2011 Ministrstvo za šolstvo in šport 30.04.2009 28.05.2009
Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje promocijskih projektov, ki s svojo vsebino zagotavljajo promocijo vzgoje in izobraževanja Ministrstvo za šolstvo in šport 24.03.2009
54450-24/2008 Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in uvajanja novih didaktičnih in organizacijskih pristopov v osnovnem šolstvu za obdobje od leta 2008 do 2013 Ministrstvo za šolstvo in šport 08.01.2009
54450-42/2008 Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev ter razvoja in uvajanja novih didaktičnih in organizacijskih pristopov z elementi posebnih pedagoških načel za obdobje od leta 2008 do 2013 Ministrstvo za šolstvo in šport 08.01.2009
54451-3/2008 Rezultat javnega razpisa za izbor operacij za sofinanciranje investicij v mladinsko turistično infrastrukturo - mladinski centri Ministrstvo za šolstvo in šport 19.12.2008
4300-112/2008 Rezultat 1. izvedbene faze okvirnega sporazuma za dobavo, montažo, vzpostavitev delovanja interaktivnih naprav na vzgojno-izobraževalnih zavodih Ministrstvo za šolstvo in šport 25.11.2008
4300-112/2008 Rezultat 2. izvedbene faze okvirnega sporazuma za dobavo, montažo, vzpostavitev delovanja interaktivnih naprav na vzgojno-izobraževalnih zavodih Ministrstvo za šolstvo in šport 25.11.2008
MŠŠ-HW1/2008-4300-767/2008 Rezultat javnega razpisa za dobavo in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme (prenosni računalniki, projektorji) za vzgojno-izobraževalne zavode - VIZ Ministrstvo za šolstvo in šport 25.11.2008
54450-38/2008 Javni razpis za izbor operacij za razvoj in izvedbo svetovanja in podpore šolam, e-gradiv ter usposabljanje učiteljev za uporabo IKT pri poučevanju in učenju predvidoma za obdobje 2008 - 2013 Ministrstvo za šolstvo in šport 21.11.2008 15.01.2009
54450-19/2008 Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje izobraževalnih programov projektno učenje mladih (PUM) in programov za zviševanje splošne in računalniške ravni pismenosti v letih 2008, 2009 in 2010 Ministrstvo za šolstvo in šport 19.11.2008
54450-13/2008 Rezultat javnega razpisa za izvajanje projektov s področij Kulturna vzgoja in bralna pismenost za obdobje od 2008 do 2011 Ministrstvo za šolstvo in šport 18.11.2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43