Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
MŠŠ-HW1/2009-4300-96/2009 Rezultat JN za dobavo in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme za potrebe vrtcev, OŠ, SŠ, zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, dijaških domov, višjih šol, glasb. šol in ljud. univerz v RS Ministrstvo za šolstvo in šport 27.07.2009
4110-4/2009 Rezultati razpisa za dodelitev sredstev za financiranje investicijsko vzdrževalnih del v letu 2009 Ministrstvo za šolstvo in šport 03.07.2009
54451-4/208-41 Rezultati 1. odpiranja vlog oddanih na Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v medpodjetniške izobraževalne centre - MIC Ministrstvo za šolstvo in šport 03.07.2009
54450-10/2009 Rezultat javnega razpisa za izbor operacij "Izvajanje projektov za inovativne in ustvarjalne pristope k poučevanju in učenju" Ministrstvo za šolstvo in šport 02.07.2009
54450 - 52/2008 Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu v letih 2009, 2010 in 2011 Ministrstvo za šolstvo in šport 19.06.2009
54450-7/2009 Javni razpis za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za razvijanje ključne kompetence učenje učenja v letih od 2009 do 2014 Ministrstvo za šolstvo in šport 19.06.2009 05.08.2009 do 12:00
Rezultat javnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2009 Ministrstvo za šolstvo in šport 17.06.2009
54450-22/2008 Rezultat javnega razpisa za izvajanje projektov za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje (II) Ministrstvo za šolstvo in šport 02.06.2009
4301-6/2007/57 Rezultat javnega razpisa za dobavo, konfiguracijo, vzdrževanje ter svetovanje in pomoč za komunikacijsko opremo Cisco z oznako 4301-6/2007 (3. izvedbena faza) Ministrstvo za šolstvo in šport 28.05.2009
Rezultat javnega razpisa za izbor operacij za sofinanciranje investicij v mladinsko turistično infrastrukturo - mladinski centri Ministrstvo za šolstvo in šport 22.05.2009
Rezultat javnega razpisa za izbor operacij za razvoj in izvedbo svetovanja in podpore šolam, e-gradiv ter usposabljanje učiteljev za uporabo IKT pri poučevanju in učenju predvidoma za obdobje 2008 - 2013 Ministrstvo za šolstvo in šport 19.05.2009
6034-32/2009/68 Rezultat javnega razpisa za vključitev osnovnih šol RS v postopno uvajanje drugega tujega jezika v osnovni šoli v šolskem letu 2009/10 Ministrstvo za šolstvo in šport 13.05.2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40