Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2006/07 Ministrstvo za šolstvo in šport 30.01.2006
404-618/2005 Rezultat javnega naročila po pogajanjih brez predhodne objave št. 404-618/2005 za Dobavo in vgradnjo opreme za Srednjo biotehniško šolo Kranj Ministrstvo za šolstvo in šport 27.01.2006
404-606/2005 Rezultat javnega razpisa za dobavo strojne in programske opreme Cisco v skladu s specifikacijami (oprema je namenjena povezovanju vzgojno-izobraževalnih zavodov - VIZ v internet) z oznakoMŠZŠ-KOM_D4-404-606/2005 Ministrstvo za šolstvo in šport 24.01.2006
604-04-26/2005 Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje izobraževalnih programov za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja Ministrstvo za šolstvo in šport 12.01.2006
604-04-25/2005 Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje razvijanja in širjenja mrež z IKT podprtih lokalnih/regionalnih svetovalnih centrov in centrov za poklicno svetovanje Ministrstvo za šolstvo in šport 11.01.2006
404-01-24/2005 Rezultat javnega naročila po pogajanjih brez predhodne objave za dobavo in vgradnjo opreme v Športni dvorani v Novi Gorici Ministrstvo za šolstvo in šport 30.12.2005
Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje projektov društev in zvez v šolskem letu 2005/2006 Ministrstvo za šolstvo in šport 21.12.2005
JNVV-B 404-01-18/2005 Rezultat javnega razpisa za dobavo in vgradnjo opreme za športno dvorano za Srednjo biotehniško šolo Kranj Ministrstvo za šolstvo in šport 09.12.2005
JNVV-B 404-01-19/2005 Rezultat javnega razpisa za dobavo in vgradnjo opreme kuhinje za Srednjo biotehniško šolo Kranj Ministrstvo za šolstvo in šport 02.12.2005
Poročilo o rezultatih javnega razpisa za pedagoške štipendije za šolsko leto 2005/06 Ministrstvo za šolstvo in šport 09.11.2005
Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje pripravništva strokovnih delavcev v športu 2005 Ministrstvo za šolstvo in šport 26.10.2005
Rezultati Javnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač trenerjev v programih panožnih športnih šol in strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje programov športne rekreacije v letu 2005 Ministrstvo za šolstvo in šport 24.10.2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27