Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
1101-3/2009 Rezultat javnega razpisa kadrovskih štipendij za delovanje na področju športa Ministrstvo za šolstvo in šport 18.11.2009
JN6414/2009 Rezultat javnega razpisa za izbor izvajalca za dobavo opreme in izvedbo del za nekatere omrežne storitve in opremo na vzgojno-izobraževalnih zavodih Ministrstvo za šolstvo in šport 04.11.2009
6131-1/2009 Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje otroške, mladinske in strokovne periodike v Republiki Sloveniji v letu 2009 Ministrstvo za šolstvo in šport 03.11.2009
54450-7/2009 Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za razvijanje ključne kompetence učenje učenja v letih od 2009 do 2014 Ministrstvo za šolstvo in šport 08.10.2009
6038-2/2009 Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje šolskih tekmovanj v letu 2009 Ministrstvo za šolstvo in šport 30.09.2009
6036-11/2009 Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2009 Ministrstvo za šolstvo in šport 01.09.2009
54450-3/2009 Rezultat javnega razpisa za izbor projektov s področij socialnih, državljanskih in kulturnih kompetenc za obdobje 2009-2012 Ministrstvo za šolstvo in šport 20.08.2009
Rezultat javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športne infrastrukture v letih 2010, 2011 in 2012 Ministrstvo za šolstvo in šport 28.07.2009
MŠŠ-HW1/2009-4300-96/2009 Rezultat JN za dobavo in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme za potrebe vrtcev, OŠ, SŠ, zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, dijaških domov, višjih šol, glasb. šol in ljud. univerz v RS Ministrstvo za šolstvo in šport 27.07.2009
4110-4/2009 Rezultati razpisa za dodelitev sredstev za financiranje investicijsko vzdrževalnih del v letu 2009 Ministrstvo za šolstvo in šport 03.07.2009
54451-4/208-41 Rezultati 1. odpiranja vlog oddanih na Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v medpodjetniške izobraževalne centre - MIC Ministrstvo za šolstvo in šport 03.07.2009
54450-10/2009 Rezultat javnega razpisa za izbor operacij "Izvajanje projektov za inovativne in ustvarjalne pristope k poučevanju in učenju" Ministrstvo za šolstvo in šport 02.07.2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40