Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
10030-106/2006 Rezultati javnega razpisa pripravniških mest v vrtcih za leto 2007 Ministrstvo za šolstvo in šport 09.02.2007
10030-107/2006 Rezultati javnega razpisa pripravniških mest v šolah za leto 2007 Ministrstvo za šolstvo in šport 09.02.2007
4111-2/2006-1 Rezultat Javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športne infrastrukture v letih 2007, 2008 in 2009 Ministrstvo za šolstvo in šport 30.08.2006
6036-33/2006 Rezultati javnega razpisa za izobraževanje odraslih v letu 2006 Ministrstvo za šolstvo in šport 28.08.2006
MŠŠ-HW1/2006-4301-2/2006 Javni razpis za sukcesivno dobavo strojne in programske opreme Cisco Ministrstvo za šolstvo in šport 09.08.2006
Tehnična pomoč MŠŠ 2006 - upravljanje in izvajanje programa (EPD06.4.2.03.001, NRP 2611-05-0403) in računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenje (EPD06.4.2.04.001, NRP 2611-05-0404) z oznako javnega naročila 4300-330/2006 Ministrstvo za šolstvo in šport 01.08.2006
Rezultati javnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2006 Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport 28.07.2006
MŠŠ-IZO3-RO-38-1/2006 Rezultati javnega razpisa za izobraževanje učiteljev za uporabo e-gradiv pri poučevanju in učenju predvidoma za obdobje do 15.9.2007 Ministrstvo za šolstvo in šport 18.07.2006
6037-4/2006 Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje projektov društev in zvez društev v šolskem letu 2006/2007 Ministrstvo za šolstvo in šport 13.07.2006
6131-1/2006/6 Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje izdajateljev otroške, mladinske in strokovne periodike v letu 2006 Ministrstvo za šolstvo in šport 07.07.2006
603-12/2006 Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje državnih tekmovanj in mednarodnih tekmovanj, olimpiad v znanju za učence, dijake in študente VŠ v letu 2006 Ministrstvo za šolstvo in šport 28.06.2006
603-11/2006 Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje programov promocije vzgoje in izobraževanja Ministrstvo za šolstvo in šport 19.06.2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28