Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
54450-7/2010 Rezultat javnega razpisa za izbor operacij Oblikovanje strokovnih podlag kot prispevek dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja in socialne kohezivnosti v vzgojno-izobraževalnem sistemu« Ministrstvo za šolstvo in šport 06.08.2010
54451-4/2010 Rezultat Javnega razpisa za izbor operacij za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo – III Ministrstvo za šolstvo in šport 02.08.2010
4110-17/2010 Rezultati Poziva za predložitev vlog za pridobitev sredstev financiranja investicijsko vzdrževalnih del na objektih in opremi srednjih šol v letu 2010 Ministrstvo za šolstvo in šport 14.07.2010
4110-21/2010 Rezultati Poziva za predložitev vlog za pridobitev sredstev financiranja investicijsko vzdrževalnih del na objektih in opremi zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v letu 2010 (IVD Zavodi 2010) Ministrstvo za šolstvo in šport 14.07.2010
6131-2/2010 Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje izdajateljev otroške, mladinske in strokovne periodike v letu 2010 Minsitrstvo za šolstvo in šport 30.06.2010
6038-4/2009 Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje šolskih tekmovanj v šolskem letu 2009/2010 Ministrstvo za šolstvo in šport 17.06.2010
54450-6/2010 Javni razpis za sofinanciranje operacij Vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj Ministrstvo za šolstvo in šport 11.06.2010 05.07.2010 do 13:00
6038-4/2009 Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje šolskih tekmovanj v šolskem letu 2009/2010 Ministrstvo za šolstvo in šport 24.05.2010
6034-21/2010 Sklep o določitvi izbora osnovnih šol, vključenih v postopno uvajanje drugega tujega jezika v osnovni šoli v šolskem letu 2010/2011 Ministrstvo za šolstvo in šport 22.04.2010
6037-15/2009 Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje projektov društev v šolskem letu 2009/2010 Ministrstvo za šolstvo in šport 22.04.2010
Rezultat javnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2010 Ministrstvo za šolstvo in šport 08.04.2010
54450-24/2009 Rezultat javnega razpisa za izbor operacij "Formalne oblike izobraževanja za državljanstvo v multikulturni družbi" Ministrstvo za šolstvo in šport 25.02.2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40