Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
6034-32/2009/68 Rezultat javnega razpisa za vključitev osnovnih šol RS v postopno uvajanje drugega tujega jezika v osnovni šoli v šolskem letu 2009/10 Ministrstvo za šolstvo in šport 13.05.2009
4300-112/2008/84 Rezultat 3. izvedbene faze okvirnega sporazuma za dobavo, montažo, vzpostavitev delovanja interaktivnih naprav na vzgojno-izobraževalnih zavodih Ministrstvo za šolstvo in šport 06.05.2009
54450 - 52/2008 Javni razpis za sofinanciranje programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu v letih 2009, 2010 in 2011 Ministrstvo za šolstvo in šport 30.04.2009 28.05.2009
Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje promocijskih projektov, ki s svojo vsebino zagotavljajo promocijo vzgoje in izobraževanja Ministrstvo za šolstvo in šport 24.03.2009
54450-24/2008 Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in uvajanja novih didaktičnih in organizacijskih pristopov v osnovnem šolstvu za obdobje od leta 2008 do 2013 Ministrstvo za šolstvo in šport 08.01.2009
54450-42/2008 Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev ter razvoja in uvajanja novih didaktičnih in organizacijskih pristopov z elementi posebnih pedagoških načel za obdobje od leta 2008 do 2013 Ministrstvo za šolstvo in šport 08.01.2009
54451-3/2008 Rezultat javnega razpisa za izbor operacij za sofinanciranje investicij v mladinsko turistično infrastrukturo - mladinski centri Ministrstvo za šolstvo in šport 19.12.2008
4300-112/2008 Rezultat 1. izvedbene faze okvirnega sporazuma za dobavo, montažo, vzpostavitev delovanja interaktivnih naprav na vzgojno-izobraževalnih zavodih Ministrstvo za šolstvo in šport 25.11.2008
4300-112/2008 Rezultat 2. izvedbene faze okvirnega sporazuma za dobavo, montažo, vzpostavitev delovanja interaktivnih naprav na vzgojno-izobraževalnih zavodih Ministrstvo za šolstvo in šport 25.11.2008
MŠŠ-HW1/2008-4300-767/2008 Rezultat javnega razpisa za dobavo in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme (prenosni računalniki, projektorji) za vzgojno-izobraževalne zavode - VIZ Ministrstvo za šolstvo in šport 25.11.2008
54450-19/2008 Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje izobraževalnih programov projektno učenje mladih (PUM) in programov za zviševanje splošne in računalniške ravni pismenosti v letih 2008, 2009 in 2010 Ministrstvo za šolstvo in šport 19.11.2008
54450-13/2008 Rezultat javnega razpisa za izvajanje projektov s področij Kulturna vzgoja in bralna pismenost za obdobje od 2008 do 2011 Ministrstvo za šolstvo in šport 18.11.2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37