Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
54450-22/2008 Rezultat javnega razpisa za izvajanje projektov za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje (II) Ministrstvo za šolstvo in šport 02.06.2009
4301-6/2007/57 Rezultat javnega razpisa za dobavo, konfiguracijo, vzdrževanje ter svetovanje in pomoč za komunikacijsko opremo Cisco z oznako 4301-6/2007 (3. izvedbena faza) Ministrstvo za šolstvo in šport 28.05.2009
Rezultat javnega razpisa za izbor operacij za sofinanciranje investicij v mladinsko turistično infrastrukturo - mladinski centri Ministrstvo za šolstvo in šport 22.05.2009
Rezultat javnega razpisa za izbor operacij za razvoj in izvedbo svetovanja in podpore šolam, e-gradiv ter usposabljanje učiteljev za uporabo IKT pri poučevanju in učenju predvidoma za obdobje 2008 - 2013 Ministrstvo za šolstvo in šport 19.05.2009
6034-32/2009/68 Rezultat javnega razpisa za vključitev osnovnih šol RS v postopno uvajanje drugega tujega jezika v osnovni šoli v šolskem letu 2009/10 Ministrstvo za šolstvo in šport 13.05.2009
4300-112/2008/84 Rezultat 3. izvedbene faze okvirnega sporazuma za dobavo, montažo, vzpostavitev delovanja interaktivnih naprav na vzgojno-izobraževalnih zavodih Ministrstvo za šolstvo in šport 06.05.2009
54450 - 52/2008 Javni razpis za sofinanciranje programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu v letih 2009, 2010 in 2011 Ministrstvo za šolstvo in šport 30.04.2009 28.05.2009
Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje promocijskih projektov, ki s svojo vsebino zagotavljajo promocijo vzgoje in izobraževanja Ministrstvo za šolstvo in šport 24.03.2009
54450-24/2008 Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in uvajanja novih didaktičnih in organizacijskih pristopov v osnovnem šolstvu za obdobje od leta 2008 do 2013 Ministrstvo za šolstvo in šport 08.01.2009
54450-42/2008 Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev ter razvoja in uvajanja novih didaktičnih in organizacijskih pristopov z elementi posebnih pedagoških načel za obdobje od leta 2008 do 2013 Ministrstvo za šolstvo in šport 08.01.2009
54451-3/2008 Rezultat javnega razpisa za izbor operacij za sofinanciranje investicij v mladinsko turistično infrastrukturo - mladinski centri Ministrstvo za šolstvo in šport 19.12.2008
4300-112/2008 Rezultat 1. izvedbene faze okvirnega sporazuma za dobavo, montažo, vzpostavitev delovanja interaktivnih naprav na vzgojno-izobraževalnih zavodih Ministrstvo za šolstvo in šport 25.11.2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31