Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
54450-7/2009 Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za razvijanje ključne kompetence učenje učenja v letih od 2009 do 2014 Ministrstvo za šolstvo in šport 08.10.2009
6038-2/2009 Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje šolskih tekmovanj v letu 2009 Ministrstvo za šolstvo in šport 30.09.2009
6036-11/2009 Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2009 Ministrstvo za šolstvo in šport 01.09.2009
54450-3/2009 Rezultat javnega razpisa za izbor projektov s področij socialnih, državljanskih in kulturnih kompetenc za obdobje 2009-2012 Ministrstvo za šolstvo in šport 20.08.2009
Rezultat javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športne infrastrukture v letih 2010, 2011 in 2012 Ministrstvo za šolstvo in šport 28.07.2009
MŠŠ-HW1/2009-4300-96/2009 Rezultat JN za dobavo in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme za potrebe vrtcev, OŠ, SŠ, zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, dijaških domov, višjih šol, glasb. šol in ljud. univerz v RS Ministrstvo za šolstvo in šport 27.07.2009
4110-4/2009 Rezultati razpisa za dodelitev sredstev za financiranje investicijsko vzdrževalnih del v letu 2009 Ministrstvo za šolstvo in šport 03.07.2009
54451-4/208-41 Rezultati 1. odpiranja vlog oddanih na Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v medpodjetniške izobraževalne centre - MIC Ministrstvo za šolstvo in šport 03.07.2009
54450-10/2009 Rezultat javnega razpisa za izbor operacij "Izvajanje projektov za inovativne in ustvarjalne pristope k poučevanju in učenju" Ministrstvo za šolstvo in šport 02.07.2009
54450 - 52/2008 Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu v letih 2009, 2010 in 2011 Ministrstvo za šolstvo in šport 19.06.2009
54450-7/2009 Javni razpis za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za razvijanje ključne kompetence učenje učenja v letih od 2009 do 2014 Ministrstvo za šolstvo in šport 19.06.2009 05.08.2009 do 12:00
Rezultat javnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2009 Ministrstvo za šolstvo in šport 17.06.2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31