Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
6037-4/2011/10 Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje projektov društev v šolskem letu 2011/12 Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 18.06.2012
JPR-SLOA-2012 Rezultati Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji za leto 2012 Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 11.06.2012
JPR-Romi-2012 Rezultati Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji za leto 2012 Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 11.06.2012
430-10/2012 Rezultat javnega razpisa za drugo odpiranje: Implementacija bolonjskega procesa-sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012 in 2013 Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 31.05.2012
6710-7/2011 Rezultat javnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje plačila strokovnim delavcem v programih panožnih športnih šol na nacionalni ravni za obdobje 2012 - 2016 Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 16.05.2012
6034-17/2012/ Rezultat javnega razpisa za vključitev osnovnih šol RS Slovenije v postopno uvajanje drugega tujega jezika kot obveznega predmeta v osnovni šoli v šolskem letu 2012/2013 Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 14.05.2012
6038-5/2010 Rezultat Javnega razpisa za sofinanciranje šolskih tekmovanj v š. l. 2010/2011 Ministrstvo za šolstvo in šport 26.01.2012
54453-1/2011-5 Rezultat 2. odpiranja vlog oddanih na javnem razpisu za Energetsko sanacijo stavb javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport Ministrstvo za šolstvo in šport 03.01.2012
54450-12/2011 Rezultat Javnega razpisa za programe splošnega neformalnega izobraževanja odraslih od 2012 do 2014 Ministrstvo za šolstvo in šport 19.12.2011
54450-2/2011 Rezultat javnega razpisa za izbor operacij »Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2011-2014« Ministrstvo za šolstvo in šport 09.11.2011
54450-14/2011 Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje projekta »E-kompetence učiteljev v dvojezičnih šolah« Izobraževanje 03.11.2011
54453-1/2011-5 Rezultat JR »Energetska sanacija stavb javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja, katerih ustanovitelj je RS in so v pristojnosti MŠŠ« v okviru OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 - 2013 (1. odpiranje) Ministrstvo za šolstvo in šport 30.09.2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40