Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
094-9/2017 Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2017 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 09.06.2017 16.12.2017 do 23:59
Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa na državni ravni za leto 2017 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 06.06.2017
5442-27/2017 Poziv za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za leto 2017 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 05.06.2017 29.06.2018
5442-95/2017 Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017–2018« Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 02.06.2017 02.10.2017 do 10:00
ŠIPK 2017 Rezultati Javnega razpisa "Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski Inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018"(prvo odpiranje) Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 01.06.2017
4110-12/2017 POZIV ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA FINANCIRANJE INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH IN OPREMI SREDNJIH ŠOL V LETU 2017 (IVD SŠ 2017) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 30.05.2017 12.06.2017
4110-14/2017 POZIV ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA FINANCIRANJE INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH IN OPREMI DIJAŠKIH DOMOV V LETU 2017 (IVD DD 2017) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 30.05.2017 12.06.2017
4110-13/2017 POZIV ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA FINANCIRANJE INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH IN OPREMI ZAVODOV ZA VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI V LETU 2017 (IVD ZAVODI 2017) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 30.05.2017 12.06.2017
5442-18/2017 Javni razpis za izbor operacij "Celostna obravnava otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih" Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 12.05.2017 05.06.2017 do 12:00
430-176/2017 Javni razpis za sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje športnih objektov in sofinanciranje investicij v prenovo športnih podov v letih 2017 in 2018 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 12.05.2017 05.06.2017 do 12:00
5442-134/2016 Rezultati javnega razpisa Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 08.05.2017
5442-215/2016 Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 28.04.2017 19.06.2017 do 13:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31