Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
4110-21/2010 Rezultati Poziva za predložitev vlog za pridobitev sredstev financiranja investicijsko vzdrževalnih del na objektih in opremi zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v letu 2010 (IVD Zavodi 2010) Ministrstvo za šolstvo in šport 14.07.2010
6131-2/2010 Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje izdajateljev otroške, mladinske in strokovne periodike v letu 2010 Minsitrstvo za šolstvo in šport 30.06.2010
6038-4/2009 Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje šolskih tekmovanj v šolskem letu 2009/2010 Ministrstvo za šolstvo in šport 17.06.2010
6038-4/2009 Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje šolskih tekmovanj v šolskem letu 2009/2010 Ministrstvo za šolstvo in šport 24.05.2010
6034-21/2010 Sklep o določitvi izbora osnovnih šol, vključenih v postopno uvajanje drugega tujega jezika v osnovni šoli v šolskem letu 2010/2011 Ministrstvo za šolstvo in šport 22.04.2010
6037-15/2009 Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje projektov društev v šolskem letu 2009/2010 Ministrstvo za šolstvo in šport 22.04.2010
Rezultat javnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2010 Ministrstvo za šolstvo in šport 08.04.2010
54450-24/2009 Rezultat javnega razpisa za izbor operacij "Formalne oblike izobraževanja za državljanstvo v multikulturni družbi" Ministrstvo za šolstvo in šport 25.02.2010
55450-4/2009 Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje razvoja kakovosti v izobraževanju odraslih od 2009 do 2013 Ministrstvo za šolstvo in šport 11.12.2009
54551-4/2008-119 Rezultati 2. odpiranja vlog oddanih na javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v medpodjetniške izobraževalne centre – MIC Ministrstvo za šolstvo in šport 10.12.2009
6710-15/2009 Rezultat javnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje plačila strokovnih delavcev v programih panožnih športnih šol in strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje programov športne rekreacije v letu 2009 Ministrstvo za šolstvo in šport 18.11.2009
10030-209/2009 Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje pripravništva strokovnih delavcev v športu Ministrstvo za šolstvo in šport 18.11.2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30