Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
5440-22/2015 Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 17.06.2016 07.07.2016 do 12:00
5440-23/2015 Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 17.06.2016 08.07.2016 do 13:00
5442-16/2016 Javni razpis za izbor izvajalcev operacije Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016-2021 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 17.06.2016 13.07.2016 do 12:00
094-8/2016 JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ STANKA BLOUDKA ZA LETO 2016 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 10.06.2016 16.12.2016 do 23:59
5442-14/2016 Javni razpis za izbor operacij "Razvoj kadrov v športu 2016 - 2022" Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport 10.06.2016 08.07.2016 do 12:00
Bivanje 2016 Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2016/2017 Študentski domovi iz visokošolskih središče v Ljubljani, Mariboru, Kranju in Kopru 01.06.2016 16.08.2016
4110-27/2016 POZIV ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA FINANCIRANJE INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH IN OPREMI SREDNJIH ŠOL V LETU 2016 (IVD SŠ 2016) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 27.05.2016 09.06.2016
4110-29/2016 POZIV ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA FINANCIRANJE INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH IN OPREMI DIJAŠKIH DOMOV V LETU 2016 (IVD DD 2016) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 27.05.2016 09.06.2016
4110-28/2016 POZIV ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA FINANCIRANJE IVD DEL NA OBJEKTIH IN OPREMI ZAVODOV ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI V LETU 2016 (IVD VZ 2016) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 27.05.2016 09.06.2016
5442-19/2016 Javni razpis za izbor operacij "Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev" Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 13.05.2016 06.06.2016 do 10:00
6712-1/2016 Rezultati JR LPŠ 2016 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 03.05.2016
1100-4/2016/2 JR študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v javnih vrtcih in šolah v študijskem letu 2015/2016 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 22.04.2016 13.05.2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40