Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
5442-16/2016 Rezultat javnega razpisa za izbor izvajalcev operacije Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016-2021 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 08.09.2016
Javni razpis za sofinanciranje investicij v posodabljanje športnih objektov in vgrajene športne opreme v letu 2016 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 19.08.2016 05.09.2016 do 12:00
411-25/2015/39 Poziv osebam javnega prava za izkaz interesa za vnos programov v objekte znotraj Rafutskega parka z vilo z možnostjo sofinanciranja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 19.08.2016 14.10.2016
PKP 2016 Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2016/2017 Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije 12.08.2016 10.10.2016
5440-22/2015 Rezultat Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 10.08.2016
5442-14/2016 Rezultat javnega razpisa za operacijo Razvoj kadrov v športu 2016-2022 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 08.08.2016
4300-135/2016 Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija - generacija 2016 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 05.08.2016 30.08.2016 do 13:00
5440-19/2015 Rezultat Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 03.08.2016
5442-128/2016 Poziv za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 21.07.2016 31.08.2016
5442-19/2016 Rezultat JR "Krepitev socilanih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev" Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 11.07.2016
6200-1/2016 Javni razpis za izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 08.07.2016 02.09.2016 do 13:00
5440-19/2015 Javni razpis za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 17.06.2016 07.07.2016 do 12:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40