Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
6036-26/2019 REZULTATI JR ZA FINANCIRANJE PODPORNIH DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH V LETU 2019 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 14.06.2019
430-76/2019 REZULTATI JR ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ IZGRADNJE RAZSVETLJAVE NEPOKRITIH ŠPORTNIH POVRŠIN, SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V NOVOGRADNJE JAVNIH POKRITIH ŠPORTNIH OBJEKTOV IN SOFINANCIRANJE NAKUPA OPREME ZA OLIMPIJSKE ŠPORTNE CENTRE Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 21.05.2019
6036-26/2019 Javni razpis za financiranje podpornih dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2019 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 10.05.2019 24.05.2019 do 12:00
4110-32/2019 POZIV ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA FINANCIRANJE INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH IN OPREMI ZAVODOV ZA VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI V LETU 2019 (IVD ZAVODI 2019) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 12.04.2019 08.05.2019 do 23:59
4110-33/2019 POZIV ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA FINANCIRANJE INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH IN OPREMI DIJAŠKIH DOMOV V LETU 2019 (IVD DD 2019) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 12.04.2019 08.05.2019 do 23:59
4110-31/2019 POZIV ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA FINANCIRANJE INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH IN OPREMI SREDNJIH ŠOL V LETU 2019 (IVD SŠ 2019) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 12.04.2019 08.05.2019 do 23:59
1103-105/2018/11 Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2019/20 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 05.04.2019 25.04.2019 do 23:00
5442-326/2018 Rezultati Javnega razpisa za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2019« Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 27.03.2019
430-76/2019 Javni razpis za zbiranje predlogov za sof. investicij izgradnje razsvetljave nepokr. šport. objektov, sof. investicij v novogradnje pokritih šport. objektov in sof. opremljanja šport. objektov in površin olimp. šport. centrov v letu 2019 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 22.03.2019 30.04.2019 do 12:00
6712-1/2019 Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v RS v letu 2019 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 15.03.2019 29.03.2019 do 10:00
5442-1/2018 Rezutat javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 28.02.2019
Prejemniki sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2019 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 25.02.2019
1 2