Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
11010-1/2010 Rezultat javnega razpisa kadrovskih štipendij za delovanje na področju športa in pripravništva strokovnih delavcev v športu Ministrstvo za šolstvo in šport 20.12.2010
4113-3/2010 Rezultat javnega naročila z okvirnim sporazumom za dobavo in garancijsko vzdrževanje osebnih računalnikov na lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji Ministrstvo za šolstvo in šport 03.11.2010
54450-10/2010 Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni pismenosti in Projektno učenje za mlajše odrasle od 2010 do 2013 Ministrstvo za šolstvo in šport 29.10.2010
54450-8/2010 Rezultat javnega razpisa za izbor operacij »Sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za prepoznavanje in preprečevanje nasilja v letih od 2010 do 2012« Ministrstvo za šolstvo in šport 06.10.2010
6034-4/2010 Rezultat Javnega razpisa za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2010 Ministrstvo za šolstvo in šport 06.09.2010
54450-6/2010 Rezultat javnega razpisa za za izbor operacij "Vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj" Ministrstvo za šolstvo in šport 06.09.2010
54450-8/2010 Javni razpis za izbor operacij »Sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za prepoznavanje in preprečevanje nasilja v letih od 2010 do 2012« Ministrstvo za šolstvo in šport 20.08.2010 13.09.2010 do 12:00
54450-5/2010 Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki Romske skupnosti Ministrstvo za šolstvo in šport 20.08.2010
54450-7/2010 Rezultat javnega razpisa za izbor operacij Oblikovanje strokovnih podlag kot prispevek dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja in socialne kohezivnosti v vzgojno-izobraževalnem sistemu« Ministrstvo za šolstvo in šport 06.08.2010
54451-4/2010 Rezultat Javnega razpisa za izbor operacij za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo – III Ministrstvo za šolstvo in šport 02.08.2010
4110-17/2010 Rezultati Poziva za predložitev vlog za pridobitev sredstev financiranja investicijsko vzdrževalnih del na objektih in opremi srednjih šol v letu 2010 Ministrstvo za šolstvo in šport 14.07.2010
4110-21/2010 Rezultati Poziva za predložitev vlog za pridobitev sredstev financiranja investicijsko vzdrževalnih del na objektih in opremi zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v letu 2010 (IVD Zavodi 2010) Ministrstvo za šolstvo in šport 14.07.2010
1 2