Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VISOKO ŠOLSTVO

 • 22. 1. 2019 Vabilo na strokovno usposabljanje Kulturni bazar 2019

  11. Kulturni bazar bo potekal 4. aprila 2019 med 9. in 20. uro v Cankarjevem domu v Ljubljani. Osrednji temi letošnjega Kulturnega bazarja sta Ustvarjalnost mladih, s poudarkom na projektih "Mladi za mlade" in Sodobna umetnost. Prijave so možne do 20. marca 2019.

13. 4. 2018 Ministrstvo za izobraževanje Republike Turčije, natančneje Direktorat za poklicno in tehniško izobraževanje, vabi k sodelovanju na tekmovanju iz znanja robotike, ‟12th INTERNATIONAL MEB ROBOT COMPETITION”, v mestu Sivas,Turčija, med 9. ter 11. majem. Sodelujejo lahko srednje šole in fakultete. Več informacij je na voljo na spletni strani tekmovanja.

24. 1. 2018 Vabilo na strokovno usposabljanje Kulturni bazar 2018

 • Vabilo (pdf)
 • Program (pdf)

  Strokovno usposabljanje bo potekalo 5. aprila 2018 med 9. in 20. uro. Osrednje teme letošnjega Kulturnega bazarja so Evropsko leto kulturne dediščine 2018, Cankarjevo leto 2018 in medgeneracijsko povezovanje na področju kulture. Prijave so možne do 20. marca 2018.

 

18. 4. 2016

V študijskem letu 2016/17 veljajo protokoli o sodelovanju na področju izobraževanja - torej oprostitve šolnin za tujce - za državljane Bosne in Hercegovine, Kosova, Makedonije in Srbije. (Dopis ministrstva v pdf). 

 

22.12.2015

Poziv za podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem v letu 2016 za raziskovalce iz Republike Slovenije. Štipendije so namenjene mladim, obetavnim raziskovalcem za raziskovalno delo pod vodstvom japonskih znanstvenikov na japonskih raziskovalnih inštitutih in univerzah.
Poziv (doc) (pdf)

Prijavnica (doc) (pdf)


24. 2. 2015

Vabilo visokošolskim zavodom na predstavitev nove finančne perspektive 2014-2020, ki bo potekala 5. 3. 2015 ob 13 uri >>več

 

16. 2. 2015

Predstavljamo predlog koncepta Zakona o visokem šolstvu, ki je pripravljen na podlagi Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (ReNPVŠ11-20) ter Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (ReRIS11-20). Predlog koncepta je pripravila delovna skupina, ki jo je imenovala ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Stanislava Setnikar Cankar (sklep številka: 012-49/2014/1 z dne 21. 11. 2014). V delovni skupini sodelujejo  predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije ter zunanji strokovnjaki. Predlog koncepta smo dne 16. 2. 2015 posredovali vsem deležnikom visokošolskega prostora vključno z vabilom na sestanek, ki bo na to temo potekal 3. 3. 2015 na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

 

30. 1. 2015

Veleposlaništvo Češke republike v Ljubljani vabi k tekmovanju "New Economic Talent", ki ga že drugo leto zapored organizira Center za ekonomske raziskave in podiplomsko izobraževanje (CERGE-EI) pod okriljem Karlove univerze v Pragi in Akademije znanosti in umetnosti Češke republike. Tekmovanje je namenjeno vsem študentom dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov in mladim diplomantom, ki jih zanima področje ekonomije. Nagrajenec prejme denarno nagrado (1.000 USD) in možnost mednarodnih stikov na visoki ravni. Rok za prijave je 28. 2. 2015. Več informacij: www.cerge-ei.cz/talent

 

22. 1. 2015 Fundacija za podporo študijskih izmenjav Litve razpisuje državne štipendije za študente, predavatelje in raziskovalce iz tujih držav, tudi iz Slovenije, za akademsko leto 2015/16. Rok za prijavo je 1. april 2015. Več informacij je dosegljivih na njihovi spletni strani.


15. 1. 2015 Poziv k pravočasni uskladitvi terjatev za sredstva dana v upravljanje ter dolgoročnih finančnih naložb posrednih uporabnikov proračuna MIZŠ do 3. februarja 2015:

 

 

10. 12. 2014 Obvestilo o uvedbi e-računov 1. 1. 2015 na MIZŠ (doc)

V skladu s 26. členom Zakona morajo proračunski uporabniki od 1.1.2015 dalje prejemati račune za dobavljeno blago in opravljene storitve izključno v elektronski obliki (e-računi). To pomeni, da morajo pravne in fizične osebe za dobavljeno blago, izvedene storitve ali izvedene gradnje pošiljati ministrstvu e-račune.


4. 9. 2014 V veljavo je stopil protokol med Slovenijo in Srbijo o sodelovanju na področju izobraževanja (pdf)

19. 5. 2014 Nemški zvezni parlament razpisuje Mednarodne parlamentarne štipendije za mlade absolvente visokih šol: http://www.bundestag.de/ips
Rok za prijavo je 30. 6. 2014.


(21. 2. 2014) Objava štipendij za študij v tujini za Korejo, Madžarsko, Črno Gorico, Grčijo. Več>>

 

 

(11. 2. 2014) Poziv za podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskemv letu 2014 za raziskovalce iz Republike Slovenije. Tri štipendije so namenjene mladim, obetavnim raziskovalcem za raziskovalno delo pod vodstvom japonskih znanstvenikov na japonskih raziskovalnih inštitutih in univerzah.

 

(29. 1. 2014) Objavljamo Analizo prijave in vpisa za študijsko leto 2013/14, ki jo je pripravila Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani:

     Uvod (pdf)

 

(27. 1. 2014) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije objavlja ponudbo LR Kitajske: “Beijing Institute of Technology (BIT) Scholarships for International students from the Republic of Slovenia
2014-2015” Več...

 

 

 

 

(4. 7. 2013) Na CMEPIUSu so objavili razpis EGP in Norveškega finančnega mehanizma II (2009-2014). Slovenski štipendijski sklad podpira mednarodno mobilnost in med-institucionalne projekte s področja izobraževanja in usposabljanja ter na ta način prispeva h krepitvi razvoja človeškega kapitala in znanja. Cilj programa je spodbujati bilateralno sodelovanje med državami, ki sodelujejo v programu, še posebej pa izboljšanju sodelovanja med organizacijami, ki prihajajo iz Norveške, Islandije, Liechtensteina in Slovenije. V okviru programa so upravičene naslednje aktivnosti:

 

 • Pripravljalni obiski,
 • Projekti mobilnosti v visokem šolstvu,
 • Projekti mobilnosti izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju ter usposabljanju,
 • Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu,
 • Projekti med-institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja.

 

 

 

(7. 5. 2013) Štipendije Vlade Republike ITALIJE za 2013/14: vse informacije o razpisu, prijavni obrazci in postopek prijave so na spletni strani Veleposlaništva Italije v Ljubljani www.amblubiana.esteri.it

 • Rok za prijavo poteče 31. maja 2013.

 • (7. 5. 2013) ASEM-DUO Fellowship Programme: med 29. 4. 2013 in 28. 5. 2013 je odprta možnost prijav na študentske izmenjave v okviru programa DUO-Korea 2013 oz. prijav/kandidatur za sofinanciranje načrtovanih izmenjav.

  Program DUO-Korea sponzorira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in tehnologije Koreje s ciljem promocije kontinuirane in uravnotežene izmenjave študentov med Korejo in drugimi državami članicami ASEM (Asia Europe Meeting). Program je bil lansiran leta 2001, odtlej je sofinanciral izmenjave 1114 profesorjev, študentov in učiteljev. Tokrat se bo sofinanciranje izmenjav zaradi vedno večjega povpraševanja in omejenih sredstev osredotočilo na izmenjavo študentov (iz institucij, ki imajo med seboj sklenjen ustrezni memorandum o sodelovanju).

  V priponkah posredujemo dokumentacijo (postopek za prijavo, prijavnica, smernice DUO-Korea 2013).

 

 

 

 •  24.4.2012 Brazilski program »Znanost brez meja«. Brazilija je objavila shemo za mlade raziskovalce iz tujine in za uveljavljene raziskovalce iz tujine. Rok za prijavo je 16.6.2012. Podrobnejše informacije so na spletni strani.
   
 • 10.4.2012 Razpis flamskih štipendij za slovenske študente za študijsko leto 2012/2013. Rok za prijavo: do 23. aprila 2012 na naslov ministrstva s pripisom "Štipendije Flamske vlade 2012/13". Razpis-SLO (doc) Razpis-AN (pdf), Prijavnica (doc)
   
 • 9. 4. 2013: IFK – Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften razpisuje štipendije za uveljavljene in za mlajše znanstvenike za študijsko leto 2014/15. Tematsko je želena povezava na aktualni raziskovalni poudarek IFK, ki je »Imaginations of Disorder«, vendar to ni pogoj za prijavo. Sprejeti bodo tudi projekti s področja humanističnih in družboslovnih znanosti, ki niso povezani s to tematiko. Razpisani sta dve vrsti štipendij: »senior fellowship« in »research fellowship«. Časovno so omejene na en semester (od začetka oktobra 2014 do konca januarja 2015 ali od začetka marca 2015 do konca junija 2015). Štipendija je sestavljena iz mesečnega prispevka okoli 2.325 evrov (75 evrov na dan), pisarne na inštitutu, enkratne povrnitve potnih stroškov in bivanja v manjšem stanovanju (40m2). Prijavite se lahko v nemščini ali angleščini. Rok za prijavo je 1. julij 2013. Več informacij in prijavni obrazci so na spletni strani: http://www.ifk.ac.at/index.php/actual-calls.html
 • 22. 3. 2012 Štipendije za slovenske državljane za študij v Republiki Hrvaški v akademskem letu 2012/2013

  Na osnovi Protokola med Ministrstvom znanosti, izobraževanja in športa Republike Hrvaške in Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije o sodelovanju na področju izobraževanja hrvaška stran nudi štipendije za slovenske državljane za študij v Republiki Hrvaški v akademskem letu 2012/2013, in sicer:
   
  - dve eno-semestrski štipendiji za študente kroatistike;
   
  - osemnajst mesečnih štipendij za študijsko in znanstveno-raziskovalno izpopolnjevanje na visokošolskih zavodih/znanstveno-raziskovalnih  institutih v posamičnih trajanjih od 3 - 6 mesecih za kandidate do 35 leta starosti;
   
  - dve štipendiji za poletni tečaj hrvaškega jezika in književnosti v okviru Zagrebške slavistične šole (ZAGREBAČKE SLAVISTIČKE ŠKOLE)

  Podrobnosti o razpisu in način prijave je objavljen na naslednji internetni povezavi: http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=10791&sec=2428
 • 5. 3. 2013: Štipendije Indije: Indijski svet za kulturne odnose (The Indian Council for Cultural Relations) nudi slovenskim študentom dve štipendiji za študijsko leto 2013-2014. Informacija o štipendijah se nahaja na spletni strani veleposlaništva: http://www.indianembassy.si/news.asp?FolderId=69&ContentId=900  ROK prijave: 25. 3. 2013
 • 26. 2. 2013: Štipendije Grčije za 2013/14; rok za prijavo poteče 19. 4. 2013. Informacije; priloge
 • 25. 2. 2013: Štipendije Slovaške za 2013/14; rok za prijavo poteče 20. 3. 2013. Več informacij je v priponki.
 • 25. 2. 2013: Štipendije BAVARSKE - Freistaat Bayern – za poletne tečaje nemškega jezika 2013. Štipendija vključuje šolnino, namestitev in prehrano.Vse informacije o tečajih ter postopkih prijave so na spletni strani: http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/language-courses-in-bavaria/index.html     Rok za prijave na BAYHOST (www.bayhost.de ) poteče 1. aprila 2013.
 • 20. 2. 2013: Razpis za štipendije Republike Hrvaške za 2013/14; rok za prijavo je 22. 3. 2013.
 • 20. 2. 2013: Razpis za štipendije Črne Gore za 2013/14; rok za prijavo je 22. 4. 2013. Tekst razpisa / Prijavnica
  • 9. 11. 2012: OECD je objavil razpis za predloge projektov v okviru Thomas J. Alexander fellowship programme. Program nudi finančno podporo posameznikom pri izvedbi kvantitativnih z dokazi podprtimi raziskavami na področju izobraževalnih politik, še posebej s fokusom na enakost možnosti. Rok za prijavo je 21. 12. 2012. Podrobnejše informacije dobite tukaj....