Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

 • 13. 6. 2019 Štipendije za deficitarne poklice
   
  • Okrožnica (pdf)
  • Letak (docx)

   Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklada Republike Slovenije je 11. 1. 2019 objavil »Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2019/2020«. Devetošolci, dijaki zaključnih letnikov nižjih poklicnih šol in tisti, ki zaključujejo osnovnošolsko izobraževanje odraslih lahko od 15. 6. 2019 do vključno 20. 9. 2019 oddajo vlogo za štipendijo za deficitarne poklice. Vloga bo najkasneje 15. 6. 2019 dostopna na spletni strani www.sklad-kadri.si.
 • 12. 6. 2019 Informacije vzgojno-izobraževalnim zavodom za načrtovanje in izvajanje dejavnosti na področju kulturno-umetnostne vzgoje v šolskem letu 2019/20 (pdf)
 • 10. 5. 2019 Pojasnilo zavodom glede izplačil sredstev v letu 2019 za pospešitev izgradnje novih katalogov za delovanje v sistemu COBISS

  Na Konferenci šolskih knjižničarjev v Ljubljani, dne 8. 5. 2019, je bilo sproženo vprašanje, povezano z okrožnico MIZŠ z dne 24. 4. 2019, s katero ministrstvo sporoča, da bo v letu 2019 vsem  vzgojno izobraževalnim zavodom, ki so jim bila v decembru 2019 odvzeta sredstva za pospešitev izgradnje novih katalogov za delovanje v sistemu COBISS, le-ta v letu 2019  povrnilo, ko bodo imeli v nov katalog vpisanega več kot 50% knjižničnega gradiva. Na konferenci je bilo dodatno pojasnjeno, da gre za 50% knjižničnega gradiva od obsega kot je predpisan z 18. členom  še veljavnega Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12). V primeru, da dejanska knjižnična zbirka ne dosega tega obsega, je kriterij, da je vpisano v COBISS več kot 50% od dejanske zbirke. 
 • 22. 2. 2019 Fotografski natečaj ob 70. obletnici Sveta Evrope (pdf)

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vabi učenke, učence, dijakinje in dijake k sodelovanju na fotografskem natečaju v počastitev  70. obletnice Sveta Evrope. Posnetke o tem, kaj vam pomeni Evropa, lahko objavite na Instagramu Sveta Evrope do 30. aprila 2019. Šest zmagovalcev bo prejelo diplomo in vabilo na spominski dogodek oktobra letos v Strasbourgu. Izbrane fotografije bodo razstavljene v prostorih Sveta Evrope. Pravila natečaja so podrobneje opisana na spletni strani Sveta Evrope.
 • 6. 2. 2019 - Priporočilo za kvalitetne in brezplačne seminarje »Le z drugimi smo« (doc) (pdf)

 

 • 22. 1. 2019 Vabilo na strokovno usposabljanje Kulturni bazar 2019

  11. Kulturni bazar bo potekal 4. aprila 2019 med 9. in 20. uro v Cankarjevem domu v Ljubljani. Osrednji temi letošnjega Kulturnega bazarja sta Ustvarjalnost mladih, s poudarkom na projektih "Mladi za mlade" in Sodobna umetnost. Prijave so možne do 20. marca 2019.

 • 18. 1. 2019 Vabilo k sodelovanju pri 29. Dnevih evropske kulturne dediščine (DEKD) in  7. Tednu kulturne dediščine (TKD)

  Vabimo vas k aktivnemu sodelovanju pri 29. Dnevih evropske kulturne dediščine (DEKD) in  7. Tednu kulturne dediščine (TKD), na temo, Dediščina # umetnost # razvedrilo, in da med 28. septembrom in 12. oktobrom 2019 poglobljeno obravnavate področje kulturne in naravne dediščine.

  V februarju se za strokovne delavce VIZ pripravlja brezplačni posvet: 4. februar, 10.00–14.00, Slovenski etnografski muzej, Metelkova ulica 2, Ljubljana. Rok za prijavo dogodkov in dejavnosti za aktivno sodelovanje na temo DEKD in TKD je 20. april 2019. Več o tem na spletni strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
   

 • Preventivna akcija Varen začetek šole (27. 8. - 9. 9. 2018) (tif)
 • 20. 8. 2018 Povabilo za sodelovanje v akciji Očistimo Slovenijo 2018 (pdf)
 • 14. 8. 2018 Vabilo šolam k sodelovanju pri Svetovnem dnevu tabele za množenje (World Multiplication Table Day)

  Svetovni dan tabele za množenje (World Multiplication Table Day) je organiziran od leta 2011. Šole z vsega sveta so povabljene k organiziranju brezplačnih aktivnosti ob tej priložnosti. Namen dogodka je, da učenci skozi različne igre utrjujejo veščine množenja. Letošnji dogodek se bo pričel 28. septembra 2018. Rok za prijave je 22. september 2018. Več informacij je dostopnih v  vabilu ter na spletni strani organizatorja: https://www.wmtday.org/participation-rules
 • 2. 7. 2018 Pojasnila in usmeritve o ureditvi delovnega časa učiteljev in drugih strokovnih delavcev (pdf)
 • 15. 6. 2018 Prošnja za sodelovanje v dobrodelni akciji za pomoč pri obnovi domov družinam iz Bele krajine, ki jim je neurje poškodovalo domove (doc)
 • 11. 6. 2018 Skrb za razvoj načrtne kulturno-umetnostne vzgoje v vzgoji in izobraževanju na nacionalni ravni (pdf)
 • 14. 5. 2018 Vabilo k sodelovanju na dogodku Ljubljana Maker Faire, ki bo potekal 26. maja 2018
  • Vabilo (pdf)
  • Vabilo za izobraževalne institucije (pdf)
 • 20. 4. 2018 Svet Evrope vabi šole k sodelovanju pri razvoju kampanje »Svoboda govora, varnost učenja«

  V Svetu Evrope razvijajo novo kampanjo z naslovom »Svoboda govora, varnost učenja« - Demokratične šole za vse (“Free to Speak, Safe to Learn”: Democratic schools for all) in namenom osvetliti zavezanost demokratičnim vrednotam in načelom človekovih pravic v življenju in kulturi šol. Svet Evrope zato vabi šole, da s svojimi izkušnjami, mnenji in primeri praks na tem področju sodelujejo pri razvoju kampanje. V ta namen so pripravili poseben spletni vprašalnik, ki ga sestavljata dva sklopa vprašanj. Sodelovanje šol je prostovoljno in neposredno, rok za prispevke je bil podaljšan do 20. maja 2018. Informacije o kampanji in spletni vprašalnik so dostopni tudi na spletni strani Sveta Evrope.

  - Vabilo
  - Vprašanja o izkušnjah in mnenjih o tem, kaj je demokratična šola
  - Vprašanja o primerih demokratičnih praks v šolah

 

 • 13. 4. 2018 Ministrstvo za izobraževanje Republike Turčije, natančneje Direktorat za poklicno in tehniško izobraževanje, vabi k sodelovanju na tekmovanju iz znanja robotike, ‟12th INTERNATIONAL MEB ROBOT COMPETITION”, v mestu Sivas,Turčija, med 9. ter 11. majem. Sodelujejo lahko srednje šole in fakultete. Več informacij je na voljo na spletni strani tekmovanja
 • 6. 4. 2018 Vabilo na Vseslovenski sejem na Dolenjskem, ki se bo odvijal med 20. in 22. aprilom 2018  v Šentvidu pri Stični (docx)
 • 23. 3. 2018 Obvestilo Agencije RS za okolje: Možnost prikaza aktualnega vremena in vremenske napovedi na spletnih straneh šol (docx)

 • 14. 3. 2018  Publikacija Varovanje dokumentarnega in arhivskega gradiva pri izvajalcih vzgoje in izobraževanja (pdf)
 • 7. 2. 2018 Napoved splošne stavke v vzgoji in izobraževanju za 14. februarja  2018 (pdf)
 • 24. 1. 2018 Vabilo na strokovno usposabljanje Kulturni bazar 2018
  • Vabilo (pdf)
  • Program (pdf)

   Strokovno usposabljanje bo potekalo 5. aprila 2018 med 9. in 20. uro. Osrednje teme letošnjega Kulturnega bazarja so Evropsko leto kulturne dediščine 2018, Cankarjevo leto 2018 in medgeneracijsko povezovanje na področju kulture. Prijave so možne do 20. marca 2018.
    
 • 16. 1. 2018 Vabilo na delovna srečanja svetovalnih delavcev osnovnih in srednjih šol (pdf)
 • 10. 1. 2018 Projekt »Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela« (pdf)

   

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake zadeve s pomočjo evropskih sredstev sofinancira projekt Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela. Projekt bo izvajalo nacionalno projektno partnerstvo, ki ga sestavljajo Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji kot koordinator ter 14 izvajalcev programa zaposlitvene rehabilitacije kot projektni partnerji.
   

  Projekt sledi naslednjim ciljem:

  -    razvoj in izvedba projektov prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg, ki bo prispeval k pridobitvi kompetenc mladih s posebnimi potrebami in jih približal trgu dela,
  -    spodbujanje socialne vključenosti mladih s posebnimi potrebami,
  -    spodbujanje strokovnih oseb v izobraževalnih institucijah, staršev oziroma skrbnikov za čimprejšnjo aktivacijo mladih s posebnimi potrebami,
  -    vzpostavitev enotne zaposlitvene mreže za prehod iz šole na trg dela in ozaveščenost in motiviranost delodajalcev za zaposlovanje mladih s posebnimi potrebami.
   

  Prehod s področja izobraževanja v izbiro ustreznega poklica ter potem v delovno sfero je pogosto težaven za vsakega mladostnika. Mladi s posebnimi potrebami pa imajo pri tem prehodu še toliko večje težave. Podatki kažejo, da jih velika večina po končanem šolanju ostane doma. Nekateri se prijavijo v evidenco Zavoda RS za zaposlovanje, drugi se vključijo v proces zaposlitvene rehabilitacije, le redki se zaposlijo. Med brezposelnostjo pa izgubijo temeljne sposobnosti zaposljivosti, kot so strokovno znanje, delovne navade, samozavest ipd.
   

  K sodelovanju in s tem k vključevanju mladih s posebnimi potrebami v projekt bodo v kratkem povabili tudi nekatere šole in zavode, predlagamo, da se vabilu odzovete. 

 • 21. 12. 2017 Vabilo vrtcem in šolam k sodelovanju pri nacionalnem medresorskem projektu Teden kulturne dediščine (pdf)
 • 19. 12. 2017 Obvestilo o objavi javnega razpisa studijskih pomoci za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobrazevanje strokovnih delavcev v vrtcih in šolah v študijskem letu 2017/2018 (pdf)
 • 23. 11. 2017 Akcija Dijak dijakom za varno mobilnost v srednjih šolah - (pdf)

  Nosilec akcije je Zavod RS za šolstvo. Opozorilo: rok prijave je podaljšan do 15. 12. 2017.
 • Nacionalna akcija Alkohol bo potekala med 6. in 12. novembrom 2017 ter med 11. in 24. decembra 2017 - (pdf)
 • 26. 10. 2017 Literarni, likovni in fotografski natečaj »Moja domovina – poznam tvojo kulturno dediščino?« (pdf)

  Družboslovno naravoslovno društvo Naša zemlja za šolsko leto 2017/2018 razpisuje literarni, likovni in fotografski natečaj »Moja domovina – poznam tvojo kulturno dediščino?«

  Natečaj je namenjen učencem osnovnih šol v Republiki Sloveniji, šol s slovenskim učnim jezikom v zamejstvu, dijakom različnih srednjih šol v Sloveniji ter v zamejstvu. Rok za prijave je 30. marec 2018.
 • 18. 10. 2017 Vabilo na nacionalno strokovno usposabljanje Kulturni bazar v regiji, ki bo v sredo, 29. novembra 2017, v Slovenskem narodnem gledališču Maribor. Rok za prijavo na Kulturni bazar v regiji je podajšan do 22. novembra 2017.

 • Nacionalna akcija Pešci (2. do 15. oktober 2017) - (pdf)
 • 4. 9. 2017 Začetek šole - preventivna aktivnost za večjo prometno varnost otrok in mladostnikov v šolskem letu 2017/18
  • Dopis (pdf)
  • Strategija kulture vedenja in vzgoja za varno mobilnost otrok in mladostnikov v sistemu vzgoje in izobraževanja do leta 2020 (pdf)
 • 16. 6. 2017 Nacionalne usmeritve za načrtno kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju  (pdf)
 • 15. 6. 2017 Izvedba projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2017 (pdf)
 • 15. 6. 2017 Vabilo k prijavi dobrih praks na področju odprtega izobraževanja in prosto dostopnih izobraževalnih virov

  Rok za oddajo prijav je 20. junij 2017. Izbranih bo 25 najbolj inovativnih projektov oziroma organizacij, Prijavijo se lahko šole, javni zavodi, raziskovalni zavodi, podjetja, nevladne organizacije, združenja in posamezniki. Več informacij in povezava do prijave: http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/55/10100/
 • 12. 5. 2017 Nacionalna preventivna akcija Kolesarji (med 15. in 28. majem 2017) (pdf)

  Poudarjamo, da kolesarji uporabljajo za varno vožnjo: kolesarsko čelado, dobro vidna oblačila, luči, različne odsevnike ter prilagojeno hitrost razmeram na cesti.

 • 5. 4. 2017 Slovenska akademija znanosti in umetnosti vabi na posvet o književnem pouku v osnovnih in srednjih šolah
 • 20. 3. 2017 Literarni natečaj MURA - moja reka!

  Zavod za varstvo narave, OE Maribor, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO in Občina Veržej vabijo k sodelovanju na literarnem natečaju, ki poteka v okviru dogodka "Bioblitz - 24 ur z reko Muro". Na natečaju lahko sodelujejo učenke in učenci od 2. do 9. razreda OŠ ter dijakinje in dijaki srednjih šol in gimnazij.
  • Natečaj (pdf)
  • Prijavnica (pdf)
  • Vabilo na doživljajski dogodek 9. - 10. junija 2017 v Veržeju (pdf)
 • 14. 3. 2017 Javni natečaj "HUDOdobra TELOvadnica" - (pdf)

  Na natečaju lahko sodelujejo vse osnovne in srednje šole v Sloveniji. Šole na izviren, zanimiv način izdelajo kratek kolaž fotografij na temo "HUDOdobra TELOvadnica". Rok za prijavo je 26. 4. 2017.
 • 13. 3. 2017 Mednarodni in likovni natečaj za učence in dijake držav članic EU, v starostni kategoriji od 14 do 18 let (tričlanski tim) - (pdf)
  Natečaj organizira Umetniška delavnica v Považska Bystrica, Slovaška. Rok za oddajo izdelkov je 28. april 2017.
 • 7. 3. 2017 Nacionalna akcija VARNOSTNI PAS, ki bo potekala od 13. do 26. marca 2017 (pdf)
 • 3. 3. 2017 Natečaj za srednje šole "Vpliv podnebnih sprememb na življenje v Savskem bazenu

  V okviru organizacije 6. Parlamenta mladih Savskega bazena, ki bo potekal konec maja ali v začetku junija 2017 v Republiki Srbiji, Mednarodna komisija za Savski bazen razpisuje za učence srednjih šol natečaj za razpravo v trajanju ene šolske ure na temo „Vpliv podnebnih sprememb na življenje v Savskem bazenu“. Rok za oddajo prijav je 20. 4. 2017.

  Natečaj
  Prijava

 

 • 20. 2. 2017 Vabilo na usposabljanje z naslovom Razvijanje vsebin varne mobilnosti (pdf)
 • 16. 1. 2017 Vabilo na strokovno usposabljanje Kulturni bazar 2017
 • 14. 11. 2016 Vabilo na posvet o varni mobilnosti


  Vabimo vas  na drugi posvet o varni mobilnosti z naslovom Krepitev veščin za kulturo vedenja v prometu v vrtcih in šolah (OŠ, SŠ), ki bo potekal v petek, 2. 12. 2016 na Bledu.

  Posvet je namenjen vodstvenim in strokovnim delavcem z namenom spodbujanja in razvijanja ter krepitve znanja, veščin za večjo kulturo vedenja in varno mobilnost.

  Posvet je brez kotizacije, elektronske prijave bomo sprejemali do 28. 11. 2016 oziroma do zapolnitve prostih mest (120) na povezavi: http://www.zrss.si/prijava/posvet-varna-mobilnost/

  Vabilo
  Program

 • 5. 1. 2016 Slovensko društvo UWC razpisuje šolska mesta za dvoletno izobraževanje v šolskih letih 2017/2018 in 2018/2019 na šolah UWC s programom mednarodne mature (pdf)

  Slovensko društvo UWC je v imenu Mednarodne organizacije UWC dne 18. 12. 2016 objavilo razpis za štipendije dijakom za dvoletno šolanje na šolah UWC s programom mednarodne mature. Rok za oddajo prijave je 20. 1. 2017. Prijavijo se lahko državljani RS in dijaki z dovoljenjem za stalno prebivanje, ali s statusom begunca v RS. Razpis je objavljen na spletni strani www.si.uwc.org.

 • 21. 12. 2016 Vabilo k sodelovanju pri nacionalnem medresorskem projektu Teden kulturne dediščine (pdf)
 • 19. 12. 2016 Vseslovenski sejem izobraževanja in poklicev Informativa (pdf)
 • 28. 11. 2016 Publikacija Aktivno za strpnost - Za uspešnejše vključevanje in povezovanje v naši družbi
  • Dopis Urada Vlade za komuniciranje (docx)
  • Publikacija (pdf)
 • 14. 11. 2016 Vabilo na posvet o varni mobilnosti


  Vabimo vas  na drugi posvet o varni mobilnosti z naslovom Krepitev veščin za kulturo vedenja v prometu v vrtcih in šolah (OŠ, SŠ), ki bo potekal v petek, 2. 12. 2016 na Bledu.

  Posvet je namenjen vodstvenim in strokovnim delavcem z namenom spodbujanja in razvijanja ter krepitve znanja, veščin za večjo kulturo vedenja in varno mobilnost.

  Posvet je brez kotizacije, elektronske prijave bomo sprejemali do 28. 11. 2016 oziroma do zapolnitve prostih mest (120) na povezavi: http://www.zrss.si/prijava/posvet-varna-mobilnost/

  Vabilo
  Program

   

   

 • 8. 11. 2016 Vabilo k prijavi na mednarodno tekmovanje SciChallenge

  Institut "Jožef Stefan" sodeluje v mednarodnem projektu za spodbujanje zanimanja mladih za znanost, tehnologijo, inženiring in matematiko z imenom SciChallenge.

  Otroci in šolarji v starosti 10-14 let ali 15-20 let (douniverzitetna raven) se lahko individualno ali v skupini prijavijo s svojim projektom na tekmovanje SciChallenge. Edini pogoj je, da je projekt iz naravoslovnega ali tehničnega področja. V pomoč in za idejo je bilo vnaprej pripravljenih 50 raziskovalnih tem, vendar je projekt lahko tudi iz kakšne druge poljubne smeri. Šolarji in dijaki lahko oddajo projekt v obliki posterja, videa ali prezentacije.

  Več o projektu najdete na spletni strani projekta.

  Registracija teme je možna že zdaj, projekti pa bodo lahko oddani med 1. 1. 2017 in 30. 4. 2017. Če imate kakšno dodatno vprašanje, lahko pišete na ijsobiski@ijs.si ali pokličete na 01 477 3224.
 • 3. 11. 2016 Vabilo ravnateljicam in ravnateljem šol na mednarodno konferenco o dobrih praksah v izobraževanju beguncev in migrantov

  Pisarna Tanje Fajon, poslanke v Evropskem parlamentu, v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport prireja 12. januarja 2017 v Rogaški Slatini v hotelu Sava mednarodno konferenco o dobrih praksah v izobraževanju beguncev in migrantov.</link> Rok za prijave je 14. november 2016. </li>
 • 25. 10. 2016 Natečaj Moja domovina - "Gozdovi - les, naravno bogastvo in prihodnost moje domovine"
  • Dopis MIZŠ (pdf)
  • Besedilo natečaja (pdf)
  • Prijavnica (pdf)
 • 10. 10. 2016 - Povabilo strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja za zbiranje prijav za delo v evropski šoli (doc)
 • 19. 9. 2016 Nagradni natečaj "Znanost za življenje"
  • Vabilo (pdf)
  • Soglasje staršev (doc)

   »Znanost za življenje« je prireditev, ki bo potekala zadnji petek v septembru, 30. 9. 2016 od popoldanskih do nočnih ur v več slovenskih mestih – v Kopru, Izoli, Brežicah, Ljubljani, Ljutomeru, Mariboru, Novi Gorici in Ajdovščini.

   Dogodek je privlačen za vse, ki jih zanima, “kako deluje” in kaj znanost pomeni za naša življenja. Je izjemna priložnost zlasti za mlade, ki jim pomaga spoznati različne vidike atraktivnega poklica raziskovalca, ki odpira vrsto kariernih možnosti. Je tudi priložnost za sodelovanje v zanimivih poskusih, delavnicah, ogledih laboratorijev in sproščeno druženje z raziskovalci v festivalnem vzdušju. Mladi si lahko odgovorijo na vrsto vprašanj, kot so: kako je biti raziskovalec, kaj vse raziskovalec pri delu počne, kako usklajuje delo s hobiji in družino. Aktivnosti bodo namenjene popularizaciji znanosti in zabavnemu učenju.

   Vse informacije so dostopne tukaj.

 • 12. 9. 2016 Obvestilo o objavi javnega razpisa »Popestrimo šolo 2016-2021 - Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih« (pdf)
 • 5. 9. 2016 V črnomorskem mestu Nessebar v Bolgariji bo v šolskem letu 2016/17 potekal mednarodni matematični turnir za učence in dijake od 8 - 18 let. Turnir bo potekal v 3 krogih (oktober 2016, februar 2017, marec 2017), finale pa bo v juliju 2017. Na turnirju sodelujejo osnovne in srednje šole z ekipami, ki štejejo najmanj 10 učencev. Šole se prijavijo neposredno bolgarskemu organizatorju Pedagoško združenje izobraževanje brez meja. Več na njihovi spletni strani
 • 5. 9. 2016 Povabilo dijakom k sodelovanju v tekmovanju Juvenes Translatores 2016-17 (pdf)
 • 2. 9. 2016 Povabilo k sodelovanju na razpisu za Evropsko jezikovno priznanje

  Z namenom spodbude in promocije pomena večjezičnosti in krepitve učenja in poučevanja tujih jezikov CMEPIUS podeljuje priznanje organizacijam, ki s svojimi aktivnostmi pomembno prispevajo k ciljem evropske pobude Evropsko jezikovno priznanje. Vabljeni k sodelovanju. Več informacij na spletni strani CMEPIUS.
 • 2. 9. 2016 26. Dnevi evropske kulturne dediščine in 4. Teden kulturne dediščine

  Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije šole in vrtce vabi k obisku brezplačnih kulturnih dogodkov, ki so jih za vas pripravili skupaj z muzeji, galerijami in drugimi zavodi s področja kulture, knjižnicami, območnimi izpostavami Javnega sklada za kulturne dejavnosti, lokalnimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami in zavzetimi posamezniki, ki so del vseevropske akcije Dnevi evropske kulturne dediščine.

  Vseevropski projekt Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine bo v Sloveniji potekal med 1. in 8. oktobrom 2016. V program se uvrščajo dogodki in prireditve, ki so namenjeni predšolskim otrokom, učencem prve, druge in tretje triade osnovne šole ter srednješolcem in drugim. V program se uvrščajo tudi prireditve, ki ste jih pripravili vrtci in šole. Več informacij v priponki.


 • 2. 9. 2016 Regijski posvet o načrtni kulturno-umetnostni vzgoji v vzgoji in izobraževanju

  Zavod Republike Slovenije (ZRSŠ), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Ministrstvo za kulturo (MK), Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), Urad za UNESCO in Knjižnica - Kulturni center Lendava vabijo na celodnevni regijski strokovni posvet Kako s kulturo izboljšamo otrokov in mladostnikov vsakdan, ki bo 4. oktobra 2016 v Lendavi. V priponkah najdete vabilo, program in vsebino posveta. Kotizacije ni, za udeležbo na posvetu je obvezna prijava na povezavi, do 28. 9. 2016.
 • 2. 9. 2016 Povabilo osnovnim in srednjim šolam k oddaji prošenj za sofinanciranje dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur za otroke priseljencev v šolskem letu 2016/2017
 • 31. 8. 2016 Preventivna aktivnost za večjo prometno varnost otrok in mladostnikov v
  šolskem letu 2016/2017
  • Okrožnica (pdf)
  • Akcijski program (pdf)
  • Dopis Javne agnecije RS za varnost prometa (pdf)
 • 29. 8. 2016 Obvestilo o poteku nacionalnega projekta »RASTEM S KNJIGO SŠ 2016« v šolskem letu 2016/2017 in program obiska v splošnih knjižnicah (doc)
   
 • 16. 8. 2016 Uveljavitev zakona o izvajanju mednarodnih programov na področju vzgoje in izobraževanja in pravilnika o registru zasebnih šol in vrtcev, ki izvajajo mednarodne programe
  • Informacija (doc)
  • Vloga (doc)
  • Information (doc)
 • 27. 6. 2016 Izvajanje načrtnejše kulturno-umetnostne vzgoje v vzgoji in izobraževanju (tif)
 • 22. 6. 2016 VABILO za sodelovanje v projektu NAPOJ – Načrtovanje poučevanja Algoritmov in Programiranja ter OrganizaciJa skupnosti

  Projekt NAPOJ (CS4HS - Computer Science for High School), ki ga vodi Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko v sodelovanju z drugimi partnerji vključno z MIZŠ, je bil izbran na razpisu podjetja Google. Cilj projekta je vzpostaviti skupnost učiteljev in profesorjev računalništva in informatike ter jih opremiti s potrebnimi gradivi in orodji s poudarkom na poučevanju programiranja. Aktivno delovanje skupnosti bodo spodbujali predvsem »mojstri učitelji« in sicer preko regijskih usposabljanj in srečanj v živo ter v spletni učilnici (učne priprave s primeri, forum itd.). V letošnjem letu si želimo v projekt vključiti večino srednjih šol in tiste osnovne šole, ki si še posebej želijo v projektu sodelovati že v letošnjem letu. V prihodnjih letih pa načrtujemo širitev skupnosti še tudi na večino osnovnih šol s prilagojeno vsebino programiranja.

  Vabimo vas k sodelovanju v projektu. Več o dejavnostih v okviru projekta si lahko preberete na naslovu lusy.fri.uni-lj.si/en/node/205, kjer se nahajata tudi prijavnici za osnovne in srednje šole. Podpisane prijavnice v elektronski obliki (skenirane) posredujte po e-pošti na naslov: cs4hs(at)lusy.fri.uni-lj.si.

  Projekt je namenjen vsem učiteljem in profesorjem s področja računalništva in informatike in predstavlja priložnost in izziv vsem, da nadgradijo raven svojih strokovnih in pedagoških kompetenc ter prispevajo k dvigu ravni znanja učencev v Sloveniji ter posledično v Evropi in svetu.
 • Mobilni telefoni v prometu

  Nova nacionalna akcija, njeni promocijski dnevi so med 8. do 24. januarjem 2016, velja pa za vse, vse dni v letu. Nastala je z namenom osveščanja in zmanjšanja tveganja v prometu zaradi uporabe mobilnih telefonov, saj se z njihovo uporabo v prometu  zmanjšuje zbranost in pozornost voznika na ključne informacije iz okolja, zato povečujemo tveganje za nastanek prometne nesreče.

  Zato: NE UPORABLJAJMO TELEFONA MED VOŽNJO, ker Vozimo pametno.
 • Varnostni pas (od 14. do 20. marca 2016)

  Nacionalna akcijaje poteka z namenom, da osvestimo čim več ljudi o uporabi varnostnega pasu.

  Dosledno uporabljamo varnostni pas, kadar:
  - pripenjamo otroke v otroške sedeže, v kolesarske sedeže,
  - se pripenjajo  vsi potniki v avtomobilu, tudi potniki, ki sedijo na zadnjih sedežih,
  - se peljemo s kombijem, avtobusom,
  - spremljamo pripetost otrok na šolskih prevozih.

  Več si lahko preberete na tej povezavi.
 • 26. 2. 2016 Humanitarni projekt Zveze Rotary klubov in Zveze prijateljev mladine Slovenije

  Zveza Rotary klubov Slovenije in Zveza prijateljev mladine Slovenije pripravljata projekt, ki ga bodo izvajali na vseh osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji. Želijo pa si tudi sodelovanja vrtcev. Gre za humanitaren projekt, ki je izrazito ekološko naravnan. Celoten izkupiček se bo vrnil otrokom oziroma mladini kot najbolj ranljivi populaciji v naši družbi.

  Zbirali se bodo stari, odpadni in neuporabni telefoni (gsm aparature, mobije). Celotno pripravo vodi Rotary District, operativno pa bosta sodelovala Rotary s svojimi 45-mi klubi in Zveza prijateljev mladine Slovenije s svojimi članicami. Akcija bo trajala mesec dni in se bo začela meseca marca. Izvajanje projekta bo možno spremlajti preko spletnega portala www.starmobi.si. Javno bodo objavljeni tudi podatki o razdelitvi in porabi zbranih finančnih sredstev.

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pričakuje uspešno izvedbo projekta.
 • 16. 2. 2016 Kulturni bazar 2016: Objavljen je Program za otroke, mladino in odrasle

  Na spletni strani www.kulturnibazar.si je objavljen tudi Program za otroke, mladino in odrasle - za vse, ki vas zanima kultura. Zdaj je odprta elektronska prijavnica, preko katere se organizirane skupine iz VIZ lahko prijavijo na obisk Kulturnega bazarja. Prijave skupin se zbirajo do vključno 15. marca 2016.

  Program (pdf)
  Vabilo (pdf)
 • 15. 1. 2016 Vabilo na Dan odprtih vrat Tržnega inšpektorata RS
 • 27.11.2015 Povabilo Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) na ogled razstave "Poljub z jezikom" o slovnicah in slovarjih slovenskega jezika od začetkov do danes - Vabilo (doc) - ogled razstave je brezplačen.

 • 13. 10. 2015 Izvajanje ZUJF - objava novih obrazcev

  Avtorske/podjemne pogodbe  (pdf)
  Zaposlitev v javnem zavodu (pdf)
  Opravljanje dela dijaka ali študenta (pdf)
 • 9. 10. 2015 Povabilo k udeležbi na 21. slovenskem festivalu znanosti z mednarodno udležebo »na krilih modrosti«

  Potekal bo od torka, 20. oktobra, do četrtka, 22. oktobra 2015, v prostorih Instituta »Jožef Stefan«, Ljubljana, Jamova cesta 29. Častna pokroviteljica festivala je dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Zadnji dan za prijavo je 15. oktober.

  • Vabilo (doc)
  • Program (doc)
  • Program v tabeli (doc)
  • Prijava (doc)
 • 25. 8. 2015 Nacionalni projekt Rastem s knjigo za srednje šole 2015

  Na mednarodni dan pismenosti, 8. septembra 2015, se uradno prične nacionalni projekt Rastem s knjigo za srednje šole 2015, ki letos poteka že šesto leto. Več o projektu, programu ter knjigi, ki jo bodo letos prejeli dijaki prvih letnikov srednjih šol najdete na spletni strani Javne agencije za knjigo RS.
 • 25. 8. 2015 Začetek šole - preventivna nacionalna akcija

  Akcija poteka v vzgojno izobraževalnih zavodih in njihovi okolici med 24. 8. 2015 in 13. 9. 2015 in je namenjena varovanju otrok in mladostnikov, ki po počitnicah ponovno vsakodnevno vstopajo v promet. S to aktivnostjo želimo opozoriti vse udeležence v prometu, da lahko strpno in z lastnim zgledom oblikujemo kulturo vedenja v prometu.

  1) Akcijski načrt (Javna agencija RS za varnost prometa) (pdf)
  2) Ukrepi, ki bodo izvedeni za namen preventivne akcije (doc)

  Ključni kriteriji za varno udeležbo otrok in mladine v prometu so:
  - uporaba zaščitne čelade in varnostnega pasu,
  - prilagojena hitrost vožnje,
  - ostati trezen voznik,
  - ne uporabljati mobilnega telefona med vožnjo.

  Kot vsako leto tudi tokrat sodelujemo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, nosilec preventivne akcije, Javna agencija RS za varnost prometa, Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Zavod RS za šolstvo, Policija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, občinska redarstva, inšpekcijske službe, nevladne organizacije in prostovoljci.

 • 29. 5. 2015 'Mladim se dogaja': Javno povabilo srednjim in osnovnim šolam pri izvedbi enotedenskega programa z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti(docx)
 • 23. 4. 2015 Vabilo na nacionalno konferenco Krepitev in evalvacija kakovosti v sistemu vzgoje in izobraževanja - KEKS, ki bo 18. in 19. novembra 2015 v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju (pdf)
 • 2. 3. 2015 Dnevi odprtih vrat Instituta "Jožef Štefan" (pdf)
 • 30. 1. 2015 Slovensko društvo UWC je v imenu Mednarodne organizacije UWC dne 27. 1. 2015 objavilo razpis za štipendije dijakom za dvoletno šolanje na šolah UWC s programom mednarodne mature. Rok za prijave je 28. 2. 2015. Prijavijo se lahko državljani RS in dijaki z dovoljenjem za stalno prebivanje, ali s statusom begunca v RS.

 • 21. 1. 2015 Aktivni v solidarnosti! Poziv slovenskim udeležencem za mednarodno šolsko tekmovanje (doc)

  aces – Akademija šol centralne Evrope poziva k sodelovanju v čezmejnih šolskih projektih in šolski izmenjavi. Od 15. januarja do 15. aprila 2015 vabijo šole, da poiščejo mednarodne partnerje in oddajo skupne projektne predloge. Poziv je namenjen šolam iz sodelujočih držav za učence med 12. in 17. letom.

 • 8. 1. 2015 Vloga za izdajo soglasja k objavi obvestila o naročilu oziroma k posredovanju povabila k oddaji ponudb na podlagi ZJN(doc)