Skoči na vsebino

NAVODILA, PRAVILA IN DRUGI SKLEPI IZ PRISTOJNOSTI MIZŠ

  • Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa Republike Slovenije 2014 - 2023

  • Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 - 2023 (pdf)

  • Mednarodna konvencija proti uporabi nedovoljenih snovi v športu, ratificirana dne 11.12.2007 z Zakonom o ratifikaciji Mednarodne konvencije proti uporabi nedovoljenih snovi v športu 15/2007, 102/2007

  • Strategija Vlade Republike Slovenije na področju telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do 2012
     Sprejeta na 112. redni seji VRS, dne 7. 3. 2007.
  • Sklep o spremembi sklepa o financiranju evropskih oddelkov v programu gimnazija za obdobje poskusnega uvajanja - 28.5. 2008 (pdf)

    • Sklep o financiranju evropskih oddelkov v programu gimnazija za obdobje poskusnega uvajanja (2.7. 2004) (pdf)

  • Sklep o določitvi metodologije za pripravo analize kakovosti mature po posameznih šolah - 28.5. 2008 (pdf)