Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNA NAROČILA

430-227/2019 Dobava in montaža nove opreme in montaža obstoječe opreme ter s tem povezane storitve na Privozu 11 in Dunajski 104 za potrebe Inštituta za novejšo zgodovino, z upoštevanjem okoljskih vidikov
Datum objave: 31.05.2019
Rok za prejem ponudb: 28.06.2019 do 12:00
Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil - oznaka naročila je JN003639/2019-B01.
Povezava do objave:
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=310714

Razpisna dokumentacija:

1) Povabilo ponudnikom za oddajo ponudbe (pdf) in navodila za oddajo ponudbe (pdf)
2) Razpisni obrazci (DOC)
a. Ponudba – povzetek predračuna (rekapitulacija) (razpisni obrazec št. 1),
b. Podatki o ponudniku, partnerju in podizvajalcih s pripadajočim soglasjem (razpisni obrazec št. 2 in 2a),
c. Obrazec »ESPD« v elektronski obliki (XML) - za vse gospodarske subjekte razpisni obrazec št. 3),
d. Ponudbeni predračun NOVO (XLS) (razpisni obrazec št. 4),
e. Potrjeno referenčno potrdilo naročnika storitve (razpisni obrazec št. 5).
f. Obrazec »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za gospodarske subjekte« (razpisni obrazec št. 6),
g. Obrazec »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe« (razpisni obrazec št. 7),
h. Obrazec »Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti« (razpisni obrazec št. 8),
i. Vzorec pogodbe (razpisni obrazec št. 9),
j. Obrazec »Finančno zavarovanje za resnost ponudbe« (razpisni obrazec št. 10a) in Ovojnica (razpisni obrazec št. 10b).
3) Tehnična dokumentacija, PZI - Načrt opreme, št. načrta 14140_7, julij 2018 Projekt d. d. Nova Gorica( xls, xls,xls), pdf, xls
 

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

Oddaja ponudb se izvede na e-JN preko povezave:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9687

Nazaj