Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNA NAROČILA

430-242/2019 Izvedba GOI del za obnovo hiše na Prešernovi 11 v Kranju
Datum objave: 31.05.2019
Rok za prejem ponudb: 26.06.2019 do 12:00
Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil - oznaka naročila je JN003626/2019-W01.

Povezava do objave:
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=310200

Razpisna dokumentacija:

1) Povabilo k oddaji ponudbe (pdf) in navodila z oddajo ponudbe (pdf)
2) Razpisni obrazci (doc):
a. obrazec Ponudba OBR 1;
b. Sprememba: obrazec Popis del-ponudbeni predračun OBR 1a (Novo XLS);
c. obrazec Izjava za gospodarski subjekt OBR 2;
d. obrazec Izjava za podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev s soglasjem k neposrednim plačilom NOVO OBR 2a;
e. obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdil iz kazenske evidence – za gospodarski subjekt  in fizične osebe OBR 3;
f. obrazec o izpolnjevanju finančne sposobnosti OBR 4;
g. obrazec o izpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti OBR 5; sprememba: priponka OBR 5_tehnicna in kadrovska sposobnost_NOVO.doc);
h. obrazec Izjava ponudnika-reference GOI dela OBR 6;sprememba priponka OBR 6_referencna potrdila_NOVO.doc);
i. obrazec Izjava ponudnika o ostalih pogojih naročnika OBR 7;
j. obrazec Vzorec pogodbe o izvedbi javnega naročila OBR 8;
k. obrazec Vzorec finančnega zavarovanja – menična izjava OBR 9.
3) Projektna dokumentacija:
PZI načrt arhitekture, št.proj.2018/13, december 2018, objekt stanovanjski-poslovni Prešernova 11, Kranj, investicijsko vzdrževalna dela, projektant Styria Arhitektura d.o.o., Maribor (pdf)

/NOVO/ PZI Sheme oken in vrat, št.proj. 2018/13, Kranj interventna sanacija, Styria Arhitektura d.o.o., Maribor (pdf)

4) Ostalo:
Kulturnovarstveni pogoji, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, št. 35101-0988/2018-2 z dne 25.10.2018 (pdf)

Novo: Fotografije oken (jpg1) (jpg2) (jpg3) (jpg4) (jpg5)

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

Oddaja ponudb se izvede na e-JN preko povezave:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10821

Nazaj