Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNA NAROČILA

430-196/2019 Izvajanje storitev čiščenja površin stavbe ter pripadajočega funkcionalnega zemljišča objekta na naslovih Dunajska cesta 104 in Kardeljeva ploščad 1 v Ljubljani
Datum objave: 16.04.2019
Rok za prejem ponudb: 03.05.2019 do 12:00
Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil - oznaka naročila je JN002347/2019-W01,Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=303840Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil - oznaka naročila je JN002347/2019-W01,
Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=303840

Razpisna dokumentacija:

1) Povabilo k oddaji ponudbe (pdf) in navodila za oddajo ponudbe (pdf)
2) Razpisni obrazci (doc):
a. podatki o ponudniku, OBR:1,
b. podatki o zakonitih zastopnikih gospodarskih subjektov, OBR:1 – Priloga 1,
c. podatki o podizvajalcu in soglasje k neposrednim plačilom naročnika, OBR:1a,
d. izjava ponudnika, ki nastopa s podizvajalci, OBR:1a – Priloga 1,
e. obrazec ponudbe, OBR:2,
f. izjava o izpolnjevanju pogojev osnovne usposobljenosti, OBR:3,
g. izjava o izpolnjevanju tehnične in kadrovske usposobljenosti, OBR:4,
h. izjava o referencah, OBR:4a,
i. potrdila naročnika, OBR:4b,
j. vzorec pogodbe OBR:5 (sprememba vzorca pogodbe)
k. menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe s pooblastilom za izpolnitev, OBR:6;
l. lastna izjava ponudnika, OBR:7
m. vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, OBR:7a
n. izjava o ustreznosti čistilnih sredstev in higienskih papirnih proizvodov, OBR:8,
o. seznam okoljsko manj obremenjujočega blaga, ki ga bo ponudnik uporabljal pri izvajanju razpisane storitve, OBR:9,
p. Etiketa za naslavljanje ponudbe, OBR:10

3) ESPD obrazec za vse gospodarske subjekt (XML),

4) obrazec ponudbeni predračun-specifikacija ponudbene cene OBR:2a (Excel),

5) PRILOGA Grafični prikaz delitve površin funkcionalnega zemljišča in ostalih površin (pdf)

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

Oddaja ponudb se izvede na e-JN preko povezave:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8582

Nazaj