Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNA NAROČILA

430-375/2018 Nadgradnja podatkovnega skladišča eVŠ
Datum objave: 22.10.2018
Rok za prejem ponudb: 05.11.2018 do 11:00
Izdajatelj: Ministrstvo za izobražavenj, znanost in šport
Status: Najavljen razpis
Kontaktna oseba:

Komunikacija poteka preko portala javnih naročil.

Razpisna dokumentacija:

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

 • 01 Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe (pdf)
 • 02 Obrazec Ponudba (doc)
 • 03 Obrazec Izjava za gospodarski subjekt (doc)
 • 03a Obrazec Izjava za gospodarski subjekt – podizvajalec (doc)
 • 04 Obrazec Izjava o izpolnjevanju pogojev glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti (doc)
 • 05 Obrazec Referenčno potrdilo za gospodarski subjekt (doc)
 • 06 Obrazec Referenčno potrdilo za kader (doc)
 • 07 Tehnična specifikacija (doc)
 • 08 Obrazec Predračun (doc)
 • 09 Vzorec pogodbe (doc)
 • 10 Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (doc)
 • 11 Obrazec Zahteva in soglasje podizvajalca za neposredna plačila (doc)
 • 12 Obrazec Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (doc)
 • 13 Obrazec Izjava in soglasje ponudnika k pridobitvi podatkov iz aplikacije e-Dosje (doc)
 • 14 Obrazec Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (predloži izbrani izvajalec na poziv naročnika pred sklenitvijo pogodbe) (doc)     
 • 15 Obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za gospodarski subjekt (doc)
 • 16 Obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizično osebo (doc)
Razpisano sredstev: 128.000 EUR brez DDV
Drugi podatki:
Nazaj