Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
430-635/2018 Izvajanje storitev upravljanja, čiščenja in fizičnega varovanja površin stavbe ter pripadajočega funkcionalnega zemljišča objekta na naslovih Dunajska cesta 104 in Kardeljeva ploščad 1 v Ljubljani Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 03.01.2019 05.02.2019 do 12:00
430-375/2018 Nadgradnja podatkovnega skladišča eVŠ Ministrstvo za izobražavenj, znanost in šport 22.10.2018 05.11.2018 do 11:00
430-467/2018 Izvedba GOI del za preureditev in obnovo prostorov 7. in 8. nadstropja ter pritličja v stavbi Dunajska cesta 104 in prenovo 1. kleti za ureditev garaže v stavbi Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, vključno z dobavo in montažo pohištvene opreme Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 01.10.2018 16.10.2018 do 10:00
430-381/2018 Ureditev prostorov na Privozu 11 in Dunajski 104 v Ljubljani za potrebe Inštituta za novejšo zgodovino – izvedba investicijsko vzdrževalnih del, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 12.09.2018 04.10.2018 do 10:00
430-427/2018 Zamenjava iztrošenih baterijskih modulov UPS napravah APC Symmetra PX, podatkovnega centra MIZŠ Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 28.08.2018 13.09.2018 do 10:00
430-413/2018 Javno naročilo za razširitev obstoječega podatkovnega sklopa MIZŠ DMZ Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 24.08.2018 12.09.2018 do 10:00
430-353/2018 Javno naročilo: Vzdrževanje in podpora obratovanja DMZ in telefonske mreže Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 31.07.2018 16.08.2018 do 10:00
430-377/2018 Gradnja delavnic Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana (SGGOŠ) - projektiranje (faza PZI, PID) in izvedba GOI del Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 11.07.2018 08.08.2018 do 12:00
430-352/2018 Javno naročilo za razvoj aplikacije "NAPIS" Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 14.06.2018 06.07.2018 do 12:00
430-309/2018 Izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta - OPPN 81: Center znanosti - del Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 06.06.2018 26.06.2018 do 12:00
430-129/2018 Priprava modela za napovedovanje potreb po izvajanju visokošolskih študijskih programov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 31.05.2018 15.06.2018 do 10:00
430-501/2017 Športno vzgojni karton 2017/2018 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 22.01.2018 06.02.2018 do 10:00
1 2 3 4