Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

2018 2017 2016 2015 2014 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
430-377/2018 Gradnja delavnic Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana (SGGOŠ) - projektiranje (faza PZI, PID) in izvedba GOI del Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 11.07.2018 08.08.2018 do 12:00
430-352/2018 Javno naročilo za razvoj aplikacije "NAPIS" Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 14.06.2018 06.07.2018 do 12:00
430-309/2018 Izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta - OPPN 81: Center znanosti - del Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 06.06.2018 26.06.2018 do 12:00
430-129/2018 Priprava modela za napovedovanje potreb po izvajanju visokošolskih študijskih programov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 31.05.2018 15.06.2018 do 10:00
430-501/2017 Športno vzgojni karton 2017/2018 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 22.01.2018 06.02.2018 do 10:00
JN009217/2017-B01 Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za vzgojno-izobraževalne zavode Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 02.11.2017 29.11.2017 do 10:00
4300-32/2017/2 Novogradnja objekta Šolskega centra Slovenj Gradec – Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del z zunanjo ureditvijo Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport 15.06.2017 31.07.2017 do 11:30
430-225/2017 Izdelava projektne dokumentacije in izvedba ostalih projektantskih storitev za ureditev prostorov na Privozu 11 in Dunajski 104 v Ljubljani za potrebe Inštituta za novejšo zgodovino Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 08.06.2017 06.07.2017 do 12:00
430-24/2017 Izvajanje storitev čiščenja in urejanja skupnih prostorov, komunikacijskih površin in funkcionalnega zemljišča objekta na naslovih Dunajska cesta 104 in Kardeljeva ploščad 1 v Ljubljani Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport 11.01.2017 26.01.2017 do 12:00
4300-140/2016 Športno vzgojni karton 2016/2017 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 14.12.2016 03.01.2017 do 10:00
4300-160/2016 Zakup licenc za programsko opremo za potrebe vzgojno izobraževalnih zavodov - VIZ in univerz, NUK in CTK Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 23.11.2016 10.01.2017 do 11:00
4300-155/2016 Javno naročilo za nezgodno zavarovanje vrhunskih športnikov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 28.10.2016 14.11.2016 do 10:00
1 2 3 4