Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

2018 2017 2016 2015 2014 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
430-501/2017 Športno vzgojni karton 2017/2018 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 22.01.2018 06.02.2018 do 10:00
JN009217/2017-B01 Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za vzgojno-izobraževalne zavode Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 02.11.2017 29.11.2017 do 10:00
4300-32/2017/2 Novogradnja objekta Šolskega centra Slovenj Gradec – Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del z zunanjo ureditvijo Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport 15.06.2017 31.07.2017 do 11:30
430-225/2017 Izdelava projektne dokumentacije in izvedba ostalih projektantskih storitev za ureditev prostorov na Privozu 11 in Dunajski 104 v Ljubljani za potrebe Inštituta za novejšo zgodovino Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 08.06.2017 06.07.2017 do 12:00
430-24/2017 Izvajanje storitev čiščenja in urejanja skupnih prostorov, komunikacijskih površin in funkcionalnega zemljišča objekta na naslovih Dunajska cesta 104 in Kardeljeva ploščad 1 v Ljubljani Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport 11.01.2017 26.01.2017 do 12:00
4300-140/2016 Športno vzgojni karton 2016/2017 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 14.12.2016 03.01.2017 do 10:00
4300-160/2016 Zakup licenc za programsko opremo za potrebe vzgojno izobraževalnih zavodov - VIZ in univerz, NUK in CTK Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 23.11.2016 10.01.2017 do 11:00
4300-155/2016 Javno naročilo za nezgodno zavarovanje vrhunskih športnikov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 28.10.2016 14.11.2016 do 10:00
4300-147/2016 Javno naročilo za vzdrževanje objekta MIZŠ: Masarykova 16 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 21.10.2016 22.11.2016 do 12:00
430-139/2016 Izvajanje storitev upravljanja, čiščenja in fizičnega varovanja površin stavbe ter pripadajočega funkcionalnega zemljišča objekta na naslovih Dunajska cesta 104 in Kardeljeva ploščad 1 v Ljubljani Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 30.09.2016 04.11.2016 do 12:00
430-133/2016 Zavarovanje šolskega premoženja interesov in oseb javnih zavodov iz resorne pristojnosti MIZŠ za obdobje 2017-2020 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 26.09.2016 02.11.2016 do 10:00
4300-146/2016 Varovanje objektov ministrstva: Masarykova 16 in Kotnikova 38, Ljubljana Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 16.09.2016 24.10.2016 do 10:00
1 2 3