Skoči na vsebino

NESNOVNA DEDIŠČINA

 

UNESCO Konvencija o varovanju nesnovne dediščine (2003) predstavlja edinstveno globalno platformo za mednarodno sodelovanje na področju varovanja nesnovne kulturne dediščine, saj nudi temelj, s pomočjo katerega lahko zaščitimo, ohranjamo in spodbujamo poseben del svoje dediščine: običaje, plese, pesmi, pripovedke, znanja, spretnosti ipd. V desetih letih je Konvencijo ratificiralo kar 153 držav, kar se doslej ni zgodilo pri nobeni izmed sedmih UNESCO konvencij s področja kulture.

 

Slovenija je Konvencijo ratificirala leta 2008, ko je začel delovati tudi Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije. Kot prva enota nesnovne dediščine je bil leta 2008 v register vpisan Škofjeloški pasijon, ki je bil leta 2016 kot prva slovenska enota vpisan na UNESCO Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

 

Naloge in obveznosti Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine je v letu 2011 po sklepu Ministrstva za kulturo RS prevzel Slovenski etnografski muzej.

 

http://www.nesnovnadediscina.si/

 

https://www.etno-muzej.si/files/prirocnik_o_nesnovni_kulturni_dediscini.pdf