Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

GEOPARKI

 

Geoparki kot geografsko točno določena območja z izredno geološko dediščino imajo nalogo, da geološko dediščino ščitijo skupaj z ekološko, arheološko in kulturno dediščino ter hkrati razvijajo strategijo za njeno promocijo in trženje.

 

V Evropsko mrežo geoparkov, ki deluje pod okriljem Unesca, se trenutno vključujeta dva slovenska geoparka.

 

Geopark Idrija zavzema celotno območje občine Idrija, ki leži v zahodni Sloveniji, natančneje v Zahodnem predalpskem hribovju. Leži na stiku Dinaridov in Alp, zaradi česar je na majhnem prostoru nakopičenih veliko naravnih znamenitosti, od kamnin, polnih fosilov, tektonskih pojavov, sotesk do botaničnih in zooloških posebnosti.

 

Čezmejni Geopark Karavanke/Karawanken se razteza na območju med Peco in Košuto v Sloveniji in Avstriji. Osnovo mu predstavlja njegova lega na geološko pestrem območju med Alpami in Dinaridi, vendar njegove administrativne meje sledijo mejam trinajstih občin (Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Bistrica nad Pliberkom, Pliberk, Suha, Globasnica, Galicije, Žitare vas, Železna Kapla, Sele).