Skoči na vsebino

SESTAVA SNKU

 

Predsednik

prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

 

Generalna sekretarka

Marjutka Hafner

 

Člani SNKU:

 

Predstavniki ministrstev:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

·         Mihaela Novak Kolenko

 

Ministrstvo za kulturo

·         Silvester Gaberšček

 

Ministrstvo za okolje in prostor:

·         Mag. Suzana Zupanc-Hrastar, stična točka za UNESCO svetovno naravno dediščino

 

Ministrstvo za zunanje zadeve

·         Jure Gašparič

 

Predsedniki nacionalnih odborov:

·         Dr. Gordana Beltram, predsednica nacionalnega odbora MAB – Človek in biosfera, Ministrstvo za okolje in prostor

·         Prof. dr. Mitja Brilly, predsednik nacionalnega odbora Mednarodnega hidrološkega programa (IHP), Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

·         Prof. dr. Matej Makarovič, predsednik nacionalnega odbora programa za upravljanje z družbenimi spremembami (MOST), Univerza v Novi Gorici

·         Izr. prof. dr. Patricija Mozetič, predsednica nacionalnega odbora Medvladne oceanografske komisije (IOC), Morska biološka postaja Piran

·         Dr. Mirka Trajanova, predsednica nacionalnega odbora Mednarodnega programa za geoznanosti in geoparke (IGGP), Geološki zavod Slovenije

 

UNESCO ASP Pridružene šole

·         Jože Bogataj, nacionalni koordinator, ravnatelj Gimnazije Škofja Loka

 

Stalni predstavnik Republike Slovenije pri UNESCO

·         Andrej Slapničar, veleposlanik Republike Slovenije v Parizu in pri UNESCO

 

 

Predstavniki ustanov, agencij, zavodov, društev:

Agencija Republike Slovenije za okolje

·         Mag. Joško Knez

 

Andragoški center Slovenije

·         Mag. Zvonka Pangerc Pahernik

 

Arhiv Republike Slovenije

·         Mag. Natalija Glažar

 

Društvo doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere – Mlada akademija

·         Dr. Tina Bilban

 

DRUŠTVO - MEDNARODNI SVET - ICOM Slovenski odbor, Slovenski etnografski muzej

 

Društvo slovenskih novinarjev

·         Mojca Zorko, Slovenska tiskovna agencija

 

Društvo slovenskih pisateljev

·         Mag. Igor Likar

 

Društvo za Združene narode za Slovenijo

·         Boštjan Jerman

 

Državni zbor Republike Slovenije

·         Nina Maurovič

 

Evro-sredozemska univerza, EMUNI

·         Neja Šimon

 

ICOMOS Slovenija

·         Mag. Marko Stokin

 

Narodna in univerzitetna knjižnica

·         Žiga Cerkvenik

 

Pedagoški inštitut

·         Izr. prof. dr. Marjan Šimenc

 

Radiotelevizija Slovenija

·         Janez Lombergar

 

Rektorska konferenca, Univerza na Primorskem

 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

·         Akad. dr. Andrej Kranjc

 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstveno-raziskovalni center (ZRC SAZU), Inštitut za raziskovanje Krasa

·         Dr. Andrej Mihevc

 

Slovenska znanstvena fundacija

·         Dr. Edvard Kobal

 

Slovenski etnografski muzej

·         Mag. Tanja Roženbergar

 

Slovensko etnološko društvo

·         Anja Serec Hodžar

 

Umanotera

·         Gaja Brecelj

 

Zavod Regijski park Škocjanske jame

·         Borut Peric

 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo

·         Eva Jurman

 

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

·         Dr. Darij Krajčič

 

Zavod za varstvo kulturne dediščine

·         Dr. Eva Sapač

 

Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije

·         Dr. Tadej Vidmar

 

 

Posamezniki:

·         Zofija Klemen Krek, nekdanja generalna sekretarka SNKU

·         Mag. Dušan Kramberger, ad personam, strokovnjak za svetovno kulturno dediščino

·         Dr. Vida Mohorčič-Špolar, ad personam, strokovnjakinja za izobraževanje in vseživljensko učenje

·         Dr. Sonja Novak Lukanovič, ad personam, strokovnjakinja za narodnostna vprašanja in jezikoslovje

·         Dr. Luka Omladič, ad personam, strokovnjak za etiko, član UNESCO komisije za etiko v znanosti (COMEST)

·         Dr. Milan Orožen Adamič, nekdanji predsednik SNKU

·         Dr. Breda Pavlič, ad personam, nekdanja strokovnjakinja pri UNESCO v Parizu

·         Dr. Zoran Pavlovič, ad personam, strokovnjak za izobraževanje za človekove pravice

·         Izr. prof. dr. Vasilka Sancin, ad personam, strokovnjakinja za mednarodno pravo in človekove pravice

·         Dr. Peter Tancig, nekdanji predsednik SNKU

·         Magdalena Tovornik, ad personam, podpredsednica Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, strokovnjakinja za nesnovno kulturno dediščino

·         Prof. dr. Danijela Trškan, ad personam, Filozofska fakulteta, strokovnjakinja za evro-arabski dialog

·         Prof. dr. Darko Štrajn, podpredsednik Slovenske nacionalne komisije za UNESCO in nekdanji predsednik SNKU

·         Marija Zupančič-Vičar, ad personam, strokovnjakinja za svetovno naravno dediščino, članica IUCN – WCPA, Svetovna komisija za zavarovana območja