Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLOVENSKA NACIONALNA KOMISIJA ZA UNESCO

 

 

Naloge komisije

  • svetuje Vladi in njenim organom glede vseh vprašanj, ki zadevajo delovanje UNESCO;
  • skrbi za povezovanje in pospeševane sodelovanje vladnih in nevladnih organov in organizacij pri izvajanju UNESCO aktivnosti v Sloveniji in na mednarodni ravni;
  • skrbi za uresničevanje vloge UNESCO v Sloveniji in za predstavljanje slovenskih interesov v oblikovanju in izvajanju programa in aktivnosti UNESCO;
  • spodbuja izmenjavo izkušenj in znanja, ki jih nudi in omogoča UNESCO;
  • sodeluje z drugimi nacionalnimi komisijami, sedežem UNESCO in UNESCO regionalnimi uradi;
  • izvaja vse druge aktivnosti, povezane s splošnimi cilji UNESCO.

Sestava komisije

 

Komisijo sestavljajo člani, ki jih imenujejo organi in organizacije izmed tistih svojih članov, ki so dejavni na področju izvajanja programov in aktivnosti UNESCO (vladni organi, javni zavodi, nevladne organizacije, združenja in društva, ki so aktivni na področjih UNESCO pristojnosti). Člani komisije so na predlog komisije tudi nekateri posamezniki iz kulturne, znanstvene oziroma intelektualne sredine, ki so svojim delom odločilno prispevali k sodelovanju Slovenije z UNESCO.

 

Publikacije:

Gačnik, Aleš (ur.). UNESCO forum. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015.