Skoči na vsebino

NACIONALNI ODBOR MAB

 

Slovenska nacionalna komisija za UNESCO je v začetku leta 2011 imenovala  nacionalni odbor MAB, ki ga sestavljajo po en predstavnik iz vseh treh obstoječih biosfernih območij – Julijske Alpe, Kras  ter Kozjansko in Posotelje, predstavnik parka kandidata za biosferno območje – Notranjski regijski park, predstavnik Zavora RS za varstvo narave ter predstavnika Urada za UNESCO ter MOP – Sektor za ohranjanje narave.

 

Naloge odbora so zlasti:

 

-    širjenje vedenja o vsebini in pomenu programa MAB,

-    svetovanje Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO v zadevah, povezanih z delovnim področjem programa MAB,

-    določanje srednjeročnih prioritet in usmeritev sodelovanja Slovenije v programu MAB,

-    priprava in potrjevanje programa dela in finančnega načrta v okviru programa MAB,

-    izvajanje sprejetega programa dela,

-    sodelovanje s sekretariatom UNESCO, področnimi uradi in drugimi nacionalnimi odbori MAB,

-    druge naloge, ki izhajajo iz sodelovanja Slovenije v programu MAB.

 

 

Predsednica odbora:

Dr. Gordana Beltram, gordana.beltram(at)gov.si