Skoči na vsebino

NACIONALNI ODBORI SNKU

Od leta 1991, ko je Slovenija samostojno pričela sodelovati z UNESCO, smo razvili vrsto programov na nacionalni ravni in se vključili v večino pomembnejših mednarodnih mrež. V Sloveniji tako delujejo nacionalni odbori UNESCO medvladnih in mednarodnih programov za hidrologijo (IHP), geoznanosti in geoparke (IGGP), oceanografijo (IOC)človek in biosfera (MAB) in odbor programa za upravljanje z družbenimi spremembami (MOST).