Skoči na vsebino

MREŽA UNESCO PRIDRUŽENIH ŠOL

 

Slovenske UNESCO ASP Pridružene šole so del mednarodne UNESCO mreže šol. Ta je bila ustanovljena leta 1953 v Parizu in trenutno vključuje več kot 9000 izobraževalnih ustanov v 180 državah. Slovenija je postala del te velike globalne družine leta 1993, ko je bila kot prva šola v Sloveniji sprejeta v njene vrste OŠ Cirila Kosmača iz Pirana zaradi izjemne vloge pri sprejemu beguncev iz vojskujoče se Jugoslavije.

 

Odprtost in spodbujanje k sožitju sta dva izmed glavnih ciljev Unescovih šol po vsem svetu. Njihov temelj delovanja so 4 stebri izobraževanja (po Jacquesu Delorsu):

 

Učiti se, da bi vedeli!

Učiti se delati!

Naučiti se živeti skupaj!

Učiti se biti!

 

Delujejo na področju vseh štirih ASP tem, ki so prepletene v način življenja, razmišljanja in usmerjenosti šole,

-       vse UNESCO cilje odgovorno uresničujejo,

-       spreminjajo miselnost in vrednote,

-       so prostor za ustvarjanje in preizkušanje inovacij,

-       se odpirajo s svojo miselnostjo in svojim delovanjem v lokalni in globalni prostor,

-       se povezujejo in rastejo z ostalimi v mreži skozi nacionalne in mednarodne projekte mreže,

-       si znajo postaviti zrcalo in evalvirati svoje delo,

-       njihove dejavnosti določajo kvaliteto in status in ne obratno.

 

V slovensko mrežo je vključenih preko 90 vzgojno-izobraževalnih zavodov, od tega jih je štirideset tudi članov mednarodne mreže. Namen šol v Unescovi mreži je prispevati h kakovostnejšemu razvijanju znanja, dela, osebnosti in sreče slehernega posameznika.

 

http://www.aspnet.si